Proširite svoje vidike uz nova putovanja!
Putovanja vas prvo ostave bez reči, a onda vas pretvore u pripovedača. Neka vaše pripovetke budu ispunjene prelepim uspomenama sa putovanja.
Spakujte kofere i raspakujte brige uz putno zdravstveno osiguranje ili uz paket putnog osiguranja.

Šta putno osiguranje podrazumeva?

Troškovi hitne medicinske pomoći

UslugaPutno zdravstveno osiguranjePaket putnog osiguranja
Nivo pokrićaOsnovnoVIPOsnovnoVIP
Ambulantno lečenje
Lekovi koji su propisani
Sanitetski materijal
Ortopedska pomagala
Neophodne dijagnostičke procedure
Lečenje u najbližoj odgovarajućoj bolnici
Lečenje u specijalizovanoj klinici
Hitni tretmani kritičnih hitnih slučajeva (operacije i odnosni troškovi)
Stomatološko lečenjedо 150 €dо 150 €dо 150 €dо 150 €
Kontrolni pregled kod ovlašćenog lekara

Troškovi prevoza

UslugaPutno zdravstveno osiguranjePaket putnog osiguranja
Nivo pokrićaOsnovnoVIPOsnovnoVIP
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice
Repatrijacija u zemlju prebivalištado 5000€do 5000€do 5000€do 5000€
Repatrijacija posmrtnih ostataka ili sahranado 5000€do 5000€do 5000€do 5000€
Povratak dece koja su ostala bez staranjado 1500€do 1500€
Poseta bliske osobe, 75 EUR dnevno, a najviše 3 dana
Hitna dostava lekovado 100€do 100€

Troškovi asistencije

UslugaPutno zdravstveno osiguranjePaket putnog osiguranja
Nivo pokrićaOsnovnoVIPOsnovnoVIP
Pozivanje kontakt centra 0–24
Organizacija hitne medicinske pomoći
Organizacija hitnog prevoza do zdravstvene ustanove
Organizacija prevoza u zemlju prebivališta
Organizacija prevoza posmrtnih ostataka
Organizacija povratka dece koja su ostala bez staranja
Organizacija prevoza bliske osobe radi posete
Organizacija dostavljanja lekova
Slanje hitne poruke

Organizacija putne i pravne asistencije

UslugaPutno zdravstveno osiguranjePaket putnog osiguranja
Nivo pokrićaOsnovnoVIPOsnovnoVIP
Organizacija usluge prevodioca
Upućivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada i konzulata
Organizacija u vezi sa izgubljenim ili ukradenim ispravama
Pružanje informacija o najbližim šlep službama i auto-servisima
Organizovanje pravne pomoći
Pružanje informacija o putovanju, viznom režimu, carinskim regulativama, kursnim listama...
Organizacija dostavljanja novčane pozajmice do 5% SOdo 5% SO

Dodatnа pokrićа

UslugaPutno zdravstveno osiguranjePaket putnog osiguranja
Nivo pokrićaOsnovnoVIPOsnovnoVIP
Sportski rizik
Obavljanje plaćenih profesionalnih aktivnosti i poslova na privremenom radu u inostranstvu iz oblasti građevinarstva, montaže objekata i drugih rizičnih fizičkih poslova
Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Osiguranje od građanske odgovornosti
Osiguranje za slučaj odustanka od turističkog putovanja
Osiguranje prtljaga

Važna pitanja

Ko može da zaključi osiguranje?

Sva lica – državlјani Srbije, kao i strаni držаvlјаni uz uslоv dа imајu prеbivаlištе ili dоzvоlu zа privrеmеni bоrаvаk u Rеpublici Srbiјi. Može se zaključiti kao individualno, grupno (10 i više lica) ili porodično (3 do 9 lica, pri čemu najmanje jedno lice ima 19 i više godina, odnosno najmanje jedno lice ima manje od 19 godina).

Od čega zavisi cena osiguranja?

Cena zavisi od: teritorije pokrića tj. geografskog područja za koje se obezbeđuje pokriće, izabrane sume osiguranja, izabranog nivoa pokrića, godina starosti i ugovorenog trajanja osiguranja.

Koja je procedura kada vam zatreba hitna medicinska pomoć?

Potrebne informacije i instrukcije kada nastupi osigurani slučaj dobićete pozivom kontakt centra na broj telefona +381 11 36-36-940, 24 sata, 365 dana u godini.

Ko snosi troškove hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu?

Sve troškove koji su u skladu sa vašim osiguravajućim pokrićem snosimo mi. Da biste bili sigurni u to šta jeste pokriveno vašim osiguranjem, pozovite kontakt centar, koji će preuzeti dalju asistenciju. Troškove do 50 evra snosite sami i možete ih refundirati nakon povratka u zemlju, uz sačuvane račune i medicinsku dokumentaciju.

Da li putno osiguranje može da se ugovori iz inostranstva?

Polisu možete ugovoriti isključivo pre nego što započnete putovanje u inostranstvo. Premija se plaća pre početka trajanja osiguranja, unapred i u celosti, a osiguranje važi od momenta prelaska državne granice Republike Srbije pri izlasku, prestaje u momentu kada osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije pri ulasku, i primenjuje se na osigurana lica za sve vreme putovanja i boravka na teritorijama svih zemalja kroz koje se prolazi u tranzitu do zemlje odredišta.“.

Mogu li da se osiguram od sportskog rizika?

Uz plаćаnjе dоdаtnоg iznоsа prеmiје, mоžеte ugоvоriti i оsigurаvајućе pоkrićе zа slučајеvе pоvrеdа ili bоlеsti nаstаlih ostvarenjem spоrtskоg rizikа, оdnоsnо rizika аmаtеrskоg i rеkrеаtivnоg bаvlјеnjа skiјаškim spоrtоm (skijanje i snowboarding) i drugim spоrtоvimа, kао i za rizik učеstvоvаnjа nа spоrtskim trеninzimа i tаkmičеnjimа.

Da li putno osiguranje obuhvata i medicinsku pomoć u slučaju infekcije Кovidom 19?

Osnovno osiguravajuće pokriće obuhvata i nadoknadu troškova hitne medicinske pomoći, odnosno troškove neophodnog hitnog lečenja osiguranika za slučajeve infekcije kovidom 19, kao i u slučaju epidemija i pandemija.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Osiguranje lične imovine

Zaštitite svoje zdravlje, prtljag, mislite i na one koje možete nehotice da povredite. Putno osiguranje ne može sprečiti da nastupe neprijatne okolnosti koje ugrožavaju vaše putovanje, ali svakako ublažava njihove posledice …

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Briga o zdravlju postala je jedan od najvažnijih izazova s kojima živimo. Zaključite polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i obezbedite sebi ili svojim zaposlenima brzu medicinsku zaštitu.

Kasko osiguranje

Zaštitite svoje vozilo, oslušnite šapat motora i krenite!
Ukoliko želite da se zaštitite u slučaju materijalne štete na svom vozilu, u zemlji i inostranstvu, tu je kasko osiguranje. Ne dozvolite da vas bilo šta iznenadi.