Nama se veruje!

Proverite zašto!

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u ovoj oblasti, mi smo jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za više od 180 usluga svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja.

Garant sigurnosti i poverenja je stručno znanje zaposlenih u službi najšire zaštite osiguranika i ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika.

Sva istraživanja na tržištu ukazuju na to da smo sinonim za osiguranje i najjači srpski brend u ovoj delatnosti. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, ulažemo u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte, sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku.

Naša vizija je kontinuirana izgradnja i unapređenje prepoznatljivosti brenda na tržištu osiguranja, u svrhu ostvarenja primarnog cilja – zadovoljstva klijenata.
Naša misija je razvoj svesti o osiguranju kao primarnoj potrebi savremenog čoveka i društva. Želimo da poručimo da je osiguranje sigurna investicija, a ne trošak. Tako čuvamo postojeće i stičemo nove prijatelje, uvećavajući broj naših klijenata – istinskih prijatelja.

Naša lična karta

 • Lider na  domaćem tržištu osiguranja, sa širokom paletom od preko 180 usluga i ukupnim tržišnim učešćem od 27%
 • Brend koji zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja,  osiguranja od auto-odgovornosti, auto-kaska, osiguranja od nezgode, osiguranja robe u prevozu, pomoći na putovanju i osiguranja od opšte odgovornosti
 • Kompanija sa najdužom tradicijom i iskustvom u Srbiji u oblasti životnih osiguranja, i rastom od preko 20% u poslednje dve godine
 • Sinonim za visok stepen ažurnosti u rešavanju šteta – od 96,4%
 • Stabilan sistem sa adekvatnim tehničkim rezervama, koje garantuju isplatu šteta po svim ugovorima o osiguranju
 • Kuća dugoročne finansijske stabilnosti, obezbeđene koeficijentom adekvatnosti kapitala: odnos raspoložive i zahtevane margine solventnosti je 237%, i to za neživotna osiguranja 230% i za životna osiguranja 315%
 • Razvijena mreža sа 28 glаvnih filiјаlа i оkо 600 prоdајnih mеstа, koja pokriva teritoriju cele Srbije
 • Poslovni gigant koji brzinom i fleksibilnošću u radu predstavlja stabilnog i pouzdanog partnera u poslovanju
 • Oslonac uspešnima i talentovanima, koji spada u red društveno najodgovornijih kompanija u Srbiji
 • Uspešan sistem koji posluje po najvišim svetskim standardima upravljanja kvalitetom
 • Nosilac priznanja „Miljenik potrošača“ za najpoznatiji i najpopularniji brend na srpskom tržištu osiguranja

Sertifikati Kompanije

 • ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom
 • ISO 10002:2018 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje po prigovorima u organizacijama
 • ISO/IEC 27001:2013 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
 • ISO/IEC 20000-1:2018 Informacione tehnologije – menadžment uslugama
 • ISO 22301:2019 Društvena bezbednost – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja
 • ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta protiv mita
 • ISO 50001:2018 Sistem menadžmenta energijom
 • ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom
 • ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
 • ISO 55001:2014 Sistem menadžmenta imovinom
 • ISO 30301:2019 Sistem menadžmenta zapisima
 • IQNet SR-10:2015 Sistem menadžmenta društvenom odgovornošću

Prijatelj koji će uvek ostati prijatelj!