Проширите своје видике уз нова путовања!
Путовања вас прво оставе без речи, а онда вас претворе у приповедача. Нека ваше приповетке буду испуњене прелепим успоменама са путовања.
Спакујте кофере и распакујте бриге уз путно здравствено осигурање или уз пакет путног осигурања.

Шта путно осигурање подразумева?

Трошкови хитне медицинске помоћи

УслугаПутно здравствено осигурањеПакет путног осигурања
Ниво покрићаОсновноВИПОсновноВИП
Амбулантно лечење
Лекови који су прописани
Санитетски материјал
Ортопедска помагала
Неопходне дијагностичке процедуре
Лечење у најближој одговарајућој болници
Лечење у специјализованој клиници
Хитни третмани критичних хитних случајева (операције и односни трошкови)
Стоматолошко лечењедо 150 €до 150 €до 150 €до 150 €
Контролни преглед код овлашћеног лекара

Трошкови превоза

УслугаПутно здравствено осигурањеПакет путног осигурања
Ниво покрићаОсновноВИПОсновноВИП
Трошкови превоза до лекара или болнице
Репатријација у земљу пребивалиштадо 5000€до 5000€до 5000€до 5000€
Репатријација посмртних остатака или сахранадо 5000€до 5000€до 5000€до 5000€
Повратак деце која су остала без старањадо 1500€до 1500€
Посета блиске особе, 75 ЕУР дневно, а највише 3 дана
Хитна достава лековадо 100€до 100€

Трошкови асистенције

УслугаПутно здравствено осигурањеПакет путног осигурања
Ниво покрићаОсновноВИПОсновноВИП
Позивање контакт центра 0–24
Организација хитне медицинске помоћи
Организација хитног превоза до здравствене установе
Организација превоза у земљу пребивалишта
Организација превоза посмртних остатака
Организација повратка деце која су остала без старања
Организација превоза блиске особе ради посете
Организација достављања лекова
Слање хитне поруке

Организација путне и правне асистенције

УслугаПутно здравствено осигурањеПакет путног осигурања
Ниво покрићаОсновноВИПОсновноВИП
Организација услуге преводиоца
Упућивање на представнике локалних органа, амбасада и конзулата
Организација у вези са изгубљеним или украденим исправама
Пружање информација о најближим шлеп службама и ауто-сервисима
Организовање правне помоћи
Пружање информација о путовању, визном режиму, царинским регулативама, курсним листама...
Организација достављања новчане позајмице до 5% СОдо 5% СО

Додатна покрића

УслугаПутно здравствено осигурањеПакет путног осигурања
Ниво покрићаОсновноВИПОсновноВИП
Спортски ризик
Обављање плаћених професионалних активности и послова на привременом раду у иностранству из области грађевинарства, монтаже објеката и других ризичних физичких послова
Осигурање од последица несрећног случаја (незгоде)
Осигурање од грађанске одговорности
Осигурање за случај одустанка од туристичког путовања
Осигурање пртљага

Важна питања

Ко може да закључи осигурање?

Сва лица – државлјани Србије, као и страни државлјани уз услов да имају пребивалиште или дозволу за привремени боравак у Републици Србији. Може се закључити као индивидуално, групно (10 и више лица) или породично (3 до 9 лица, при чему најмање једно лице има 19 и више година, односно најмање једно лице има мање од 19 година).

Од чега зависи цена осигурања?

Цена зависи од: територије покрића тј. географског подручја за које се обезбеђује покриће, изабране суме осигурања, изабраног нивоа покрића, година старости и уговореног трајања осигурања.

Која је процедура када вам затреба хитна медицинска помоћ?

Потребне информације и инструкције када наступи осигурани случај добићете позивом контакт центра на број телефона +381 11 36-36-940, 24 сата, 365 дана у години.

Ко сноси трошкове хитне здравствене заштите у иностранству?

Све трошкове који су у складу са вашим осигуравајућим покрићем сносимо ми. Да бисте били сигурни у то шта јесте покривено вашим осигурањем, позовите контакт центар, који ће преузети даљу асистенцију. Трошкове до 50 евра сносите сами и можете их рефундирати након повратка у земљу, уз сачуване рачуне и медицинску документацију.

Да ли путно осигурање може да се уговори из иностранства?

Полису можете уговорити искључиво пре него што започнете путовање у иностранство. Премија се плаћа пре почетка трајања осигурања, унапред и у целости, а осигурање важи од момента преласка државне границе Републике Србије при изласку, престаје у моменту када осигураник пређе државну границу Републике Србије при уласку, и примењује се на осигурана лица за све време путовања и боравка на територијама свих земаља кроз које се пролази у транзиту до земље одредишта.“.

Могу ли да се осигурам од спортског ризика?

Уз плаћање додатног износа премије, можете уговорити и осигуравајуће покриће за случајеве повреда или болести насталих остварењем спортског ризика, односно ризика аматерског и рекреативног бавлјења скијашким спортом (скијање и сноwбоардинг) и другим спортовима, као и за ризик учествовања на спортским тренинзима и такмичењима.

Да ли путно осигурање обухвата и медицинску помоћ у случају инфекције Ковидом 19?

Основно осигуравајуће покриће обухвата и надокнаду трошкова хитне медицинске помоћи, односно трошкове неопходног хитног лечења осигураника за случајеве инфекције ковидом 19, као и у случају епидемија и пандемија.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену с својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурање личне имовине

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Добровољно здравствено осигурање

Брига о здрављу постала је један од најважнијих изазова с којима живимо. Закључите полису добровољног здравственог осигурања и обезбедите себи или својим запосленима брзу медицинску заштиту.

Каско осигурање

Заштитите своје возило, ослушните шапат мотора и крените!
Уколико желите да се заштитите у случају материјалне штете на свом возилу, у земљи и иностранству, ту је каско осигурање. Не дозволите да вас било шта изненади.