Elektronsko preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije, bez odlaska u MUP, u primeni je za saobraćajne nezgode koje su se dogodile počev od 10. 9. 2018. godine.

Nova aplikacija, koju su zajedno razvili i implementirali Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Udruženje osiguravača Srbije, omogućava da se kompletna uviđajna dokumentacija neophodna za rešavanje odštetnog zahteva stavi na uvid društvima za osiguranje čiji su osiguranici učestvovali u saobraćajnoj nezgodi, a istovremeno predviđa zaštitu podataka o ličnosti svih učesnika u saobraćajnoj nezgodi i trećih lica.

Oštećena lica se, nakon dobijene informacije od svog društva za osiguranje gde mogu podneti odštetni zahtev, direktno obraćaju društvu za osiguranje nadležnom za rešavanje odštetnog zahteva, bez odlaska u MUP i bez pratećih troškova.

Nadležno društvo za osiguranje u celosti može preuzeti Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, kao i prateću dokumentaciju iz aplikacije, isključivo u slučaju da je u saobraćajnoj nezgodi nastala materijalna šteta.

U slučaju da je u vezi sa saobraćajnom nezgodom bilo povređenih lica, ili da je pokrenut krivični postupak, nadležno društvo za osiguranje prikupiće iz aplikacije ograničen set podataka, dok će ostala dokumentacija biti pribavljena od nadležnog tužilaštva.

Dodatne napomene:

 • Ukoliko su se učesnici u saobraćajnoj nezgodi dogovorili i potpisali Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, Zapisnik neće biti dostupan u aplikaciji
 • Oštećena lica dodatne informacije mogu dobiti preko Udruženja osiguravača Srbije na broj telefona 011/292-7990, kao i podatke, ukoliko ne znaju gde je osigurano lice koje ih je oštetilo, na internet stranici http://uos.rs/lat/servisi-gradjana/
 • Izdavanje Zapisnika MUP-a moguće je u prostorijama Udruženja osiguravača Srbije u sledećim slučajevima:
  1. Кada je oštećeno samo jedno vozilo:
   • Kada je oštećenje na kolovozu prouzrokovalo štetu na vozilu (rupa na putu)
   • Kada su životinje na putu prouzrokovale štetu na vozilu
  2. Кada je jedan od učesnika saobraćajne nezgode vozilo inostranih registarskih oznaka

Ovde možete preuzeti Pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda neophodnih za procenu i likvidaciju šteta.

Pozivom na besplatan broj 0800 386 286 možete dobiti informaciju da li je zapisnik, sačinjen od strane MUP-a Republike Srbije, dostupan Kompaniji „Dunav osiguranje“.