Dunav osiguranje je kompanija s vodećim ljudskim, tehničkim i finansijskim resursima u oblasti osiguranja. Međutim, priroda i složenost brojnih pratećih delatnosti, koje iziskuje savremena vizija osiguravajućeg biznisa, donela je potrebu za osnivanjem i organizovanjem kontrolisanih privrednih društava, koja zajedno s matičnom kompanijom čine sistem pouzdanosti i uspeha.

Kontrolisana društva, koja posluju u sastavu Kompanije, obavljaju široki spektar specijalizovanih usluga, od osiguranja, saosiguranja i reosiguranja, preko berzanskog poslovanja, turističkih usluga, dobrovoljnog penzijskog osiguranja, do usluga tehničkog pregleda i servisiranja i registracije motornih vozila.

Dunav dobrovoljni penzijski fond

Knez Mihailova 10/V
11000 Beograd
Kontakt: 011 3036 420

Dobrovoljno penzijsko osiguranje važna je karika savremenih penzijskih sistema. Kompanija „Dunav osiguranje“ je još 2002. godine, s vlasničkim udelom od 49 odsto, oformila prvi penzijski fond u Srbiji. Učinjeno je to sa internacionalnom kompanijom TBIH, pod nazivom „Dunav-TBIH“, čime smo preuzeli pionirsku ulogu u razvoju ove grane osiguranja. Nakon 2006, Kompanija je postala stoprocentni vlasnik Fonda (sada pod nazivom „Društvo za penzijsko osiguranje Dunav“). Penzijski fond u vlasništvu naše kompanije dugogodišnji je lider u oblasti te vrste osiguranja, a britanski finansijski magazin World Finance proglasio je „Dunav dobrovoljni penzijski fond“ za najbolji penzijski fond u Srbiji za 2014. godinu.

SAZNAJTE VIŠE

Dunav auto

Blagoja Parovića 19
11000 Beograd
Kontakt: 011 3546 067

Preduzeće „Dunav auto“ d. o. o. osnovala je Kompanija Dunav osiguranje 1999. godine, sa osnovnim ciljem pružanja usluga osiguranicima u oblasti tehničkog pregleda. Od svog osnivanja, Dunav auto beleži konstantan rast, sa mrežom od skoro 70 modernih centara širom Srbije, koji poseduju najsavremeniju opremu u skladu važećim standardima, ali i u pogledu kvaliteta pruženih usluga, čime je opravdano stekao poziciju lidera na polju tehničkog ispitivanja i analize motornih vozila.

Preduzeće „Dunav auto“ d. o. o. registrovano je za obavljanje sledećih poslova:

  • Prodaja i održavanje motornih vozila
  • Prodaja delova i pribora za motorna vozila
  • Održavanje i nega
  • Pomoćne aktivnosti u osiguranju (posredovanje i zastupanje u poslovima osiguranja motornih vozila, snimanje i procena šteta na motornim vozilima i tehničke usluge u osiguranju u vezi s poslovima osiguranja motornih vozila)
  • Tehničko ispitivanje i analiza
  • Tehnički pregled vozila
SAZNAJTE VIŠE

Dunav turist

Ulica Rujanska bb
31315 Zlatibor
Kontakt: 031 841 126; 031 841 181
e-mail: info@dunavturist.rs

Društvo „Dunav turist“ u svom sastavu ima odmaralište „Dunav“. Okruženo borovom šumom, Odmaralište „Dunav“ smešteno je u samom srcu Zlatibora. Odmaralište pruža uslugu u rangu hotela sa četiri zvezdice – ima 24 sobe s telefonom, IPTV-om i bežičnim internetom, sedam apartmana, velnes i fitnes centar, kongresnu salu sa 150 mesta, konferencijsku salu sa 16 mesta, aperitiv bar, bilijarsku salu, internet kafe, dečju igraonicu i hol za odmor gostiju. U sastavu odmarališta je i restoran s letnjom baštom, koji gostima nudi poznate specijalitete zlatiborske i internacionalne kuhinje.
Osim za odmor i rekreaciju, Odmaralište je veoma pogodno za boravak i pripreme sportista, a otvoreno je tokom čitave godine.

SAZNAJTE VIŠE

Dunav re

Knez Mihailova 6/II
11000 Beograd
Kontakt: 011 2634 755

„Dunav Re“ je akcionarsko društvo za reosiguranje, osnovano 1977. godine, koje u kontinuitetu uspešno ostvaruje funkciju visoko profesionalnog reosiguravača, pružajući najbolju zaštitu osiguranih rizika svojih cedenata. Društvo ostvaruje intenzivnu poslovnu saradnju s najpoznatijim svetskim reosiguravačima koji poseduju rejting „A“, kao i sa vodećim međunarodnim brokerima. „Dunav Re“ obezbeđuje reosiguravajuću zaštitu portfelјa za brojne cedente iz inostranstva. Prateći trendove našeg i svetskog tržišta reosiguranja, ovo društvo, sa svojim stručnim timovima koji poseduju ekspertska znanja iz oblasti za koje su specijalizovani, dugi niz godina održava reputaciju pouzdanog reosiguravača.

SAZNAJTE VIŠE

Dunav Stockbroker

Kolarčeva 7/I
11000 Beograd
Kontakt: 011 3248 788

Brokersko-dilersko društvo, koje danas posluje kao „Dunav Stockbroker“ a. d, osnovala je u oktobru 1997. godine grupa mladih eksperata iz oblasti finansija, pod nazivom „Stockbroker a. d“. Od osnivanja, ovo društvo je član Beogradske berze i poseduje licence za pružanje finansijskih usluga prema važećim zakonima. U junu 2006. godine, društvo postaje deo sistema kompanije „Dunav osiguranje“. Tokom čitavog svog postojanja, „Dunav Stockbroker“ nastoji da poštuje najviše etičke principe u poslovanju i da poverenje svojih klijenata postavi kao svoj osnovni cilj. Primarni cilj „Dunav Srockbroker“-a jeste da razvija i pruža pouzdane i efikasne usluge korporativnog finansiranja i upravljanja imovinom, kao i sve vrste brokerskih usluga. „Dunav Stockbroker“ klijentima pruža usluge na polju privatizacije, investicionog bankarstva, individualnih štednih mehanizama i međunarodne finansijske saradnje.

SAZNAJTE VIŠE

Dunav osiguranje Banjaluka

Veselina Masleše 28
78000 Banjaluka
Kontakt: +387 51 246 100

„Dunav osiguranje“ a. d. Banjaluka jedno je od vodećih osiguravajućih društava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Najveći akcionar i većinski vlasnik ove renomirane osiguravajuće kuće je Kompanija „Dunav osiguranje“. Društvo je osnovano pod nazivom „Kosig osiguranje“ 1991. godine, da bi mu se 1993. priključila i predratna banjalučka filijala Kompanije „Dunav osiguranje“. Godine 2006. Kompanija „Dunav osiguranjeׅ“ postaje većinski vlasnik društva, koje od 2008. godine posluje i na području Federacije BiH.

SAZNAJTE VIŠE