Ukoliko imate polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja sa ugovorenim dopunskim pokrićem preventivnog (sistematskog) pregleda, jednostavno i brzo, popunjavanjem onlajn zahteva možete zatražiti, u terminu koji Vama odgovara, izvršenje ugovorenog obima sistematskog pregleda u jednoj od zdravstvenih ustanova navedenih u Vašoj polisi.

Podsećamo da željeni termin izvršenja sistematskog pregleda mora biti u periodu trajanja osiguravajućeg pokrića.

Zaštita podataka o ličnosti

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. Vašu privatnost štiti tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su podaci prikupljeni.
Vašim podacima mogu imati pristup zdravstvene ustanove i asistentska kuća tj. obrađivači koji lične podatke obrađuju u ime Kompanije, isključivo u skladu sa zaključenim ugovorom.
Svi zaposleni Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Više informacija o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti možete naći na sledećem linku https://www.dunav.com/uslovi-koriscenja/.