Zašto je važno da čitamo?

Digitalno doba je sa sobom donelo mogućnost da novim informacijama pristupamo lakše nego ikada. Takav način konzumiranja sadržaja je brz i zahteva mnogo manje napora nego oni drugi, klasični, poput čitanja knjiga. Međutim, čitanje nikako ne bi trebalo da izostavimo iz svakodnevnih aktivnosti zbog mnogobrojnih dobrobiti koje sa sobom nosi. Ono je korisno jer nam otvara vrata u drugi svet, a kod dece se pokazalo kao ključno za razvoj kreativnog razmišljanja i sposobnosti lepog govora. U nastavku teksta predstavljamo pet načina kako čitanje može pozitivno da utiče na razvoj deteta.

 

  1. Razvoj jezičkih veština

Deca koja od ranog detinjstva slušaju priče koje im roditelji čitaju imaju znatno bolju sposobnost izražavanja svojih misli. Deca kojoj su roditelji čitali poznaju značajno veći broj reči u odnosu na svoje vršnjake koji nisu slušali i čitali priče. Veći vokabular znači da će dete biti sposobnije da jasno izrazi šta misli, kako se oseća, brže će usvajati gradivo i lakše će umeti da ga reprodukuje.

 

  1. Razvoj empatije i socijalnih veština

Priče pružaju priliku deci da se stave u tuđu kožu i tako sagledaju različite perspektive, reakcije i ponašanja različitih likova u specifičnim situacijama. Na taj način, čitajući, deca razvijaju empatiju i razumevanje, dobijaju priliku da uče po modelu, da se upoznaju s pojmovima dobra i zla, i konceptom uzroka i posledica.

 

  1. Koncentracija i pažnja

Sposobnost održavanja koncentracije postaje sve važnija veština u digitalnom dobu koje je pretežno fokusirano na brze i kratke sadržaje. Čitanje zahteva aktivno angažovanje i usredsređenost i tako pomaže deci da razviju sposobnost koncentrisanja na jedan zadatak, tokom dužeg vremenskog raspona. Ta veština naročito će im biti korisna kada krenu u školu, i prvi put se susretnu sa školskim obavezama koje iziskuju posvećenost i vreme.

 

  1. Podsticanje kreativnosti

Knjige deci omogućavaju da zavire u svet mašte gde postoje prinčevi i princeze, gde likovi imaju magične moći i gde životinje mogu da govore. Takve priče podstiču kreativno razmišljanje i pomažu deci da razviju bogat unutrašnji svet i sposobnost vizualizacije. Istraživanja su pokazala da upravo te veštine mogu da pomognu u kreativnom rešavanju problema u stvarnom svetu.

 

  1. Jačanje veze između roditelja i deteta

Čitanje ne mora da se uvrsti među dnevne aktivnosti samo zato što pozitivno utiče na jačanje kognitivnih sposobnosti dece. Provođenje vremena na taj način prilika je da se roditelj i dete povežu. Postavljanjem pitanja vezanih za priču, dobija se uvid u to kako dete razmišlja, čega se boji i šta voli. Kroz čitanje, aktivno slušanje i razgovor s mamom ili tatom kod deteta se razvija osećaj sigurnosti, pripadnosti i lične vrednosti, a sve to zajedno utiče na detetovo samopouzdanje i to kako će ono u budućnosti koračati kroz svet.

 

Timea Kukla, Centar za nestalu i zlostavljanu decu