Zapaženo predavanje Ivane Soković, predsednice IO “Dunav osiguranja”, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

objavljeno 16.10.2023.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 14. oktobra, Ivana Soković, predsednica Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ i predsednica Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije, održala je predavanje na Studijama za inovaciju znanja iz oblasti osiguranja, koju pohađa sedamdesetak polaznika.

Predavanjem „Značaj osiguranja i perspektive razvoja u Srbiji“ Ivana Soković je polaznike studija upoznala sa začecima i razvojem osiguranja u Srbiji, zakonskom regulativom koja je obezbedila uređivanje i stabilizaciju sektora osiguranja, kao i sa perspektivama njegovog daljeg razvoja.

Studije pod nazivom „Novi proizvodi osiguranja, tehnološke inovacije i zaštita korisnika u osiguranju“ organizovali su Pravni fakultet u Beogradu u saradnji sa Udruženjem osiguravača Srbije, idući u susret potrebama tržišta, te je program koncipiran na interdisciplinarnom pristupu proučavanja koji podrazumeva pravni, ekonomski, marketinški, tehničko-tehnološki aspekt delatnosti osiguranja, koja ima vodeću ulogu u zemljama sa razvijenom ekonomijom. Upravnica studija je dr Nataša Petrović Tomić, redovna profesorka Prava osiguranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Pročitajte