Šta ako se razbolite?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Kompanije „Dunav osiguranje“ sa pokrićem za kovid 19

Bolesti nikada nisu prijatne, ali tokom perioda pandemije, briga o zdravlju postala je jedan od najvažnijih izazova sa kojima živimo. Iako nam je svima zdravlje na prvom mestu, o njemu mislimo tek kada se razbolimo. Od početka širenja kovida 19, Kompanija „Dunav osiguranja“ nastojala je da u svakom trenutku olakša život svojim osiguranicima i omogući im da pre svega sačuvaju svoje zdravlje.

Kao odgovor na izazovan period, u nastojanju da našim klijentima omogućimo sigurnu zaštitu i mogućnost lečenja prema individualnim potrebama, Kompanija „Dunav osiguranje“ svoje usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prilagodila je novonastaloj situaciji.

Pored standardnog pokrića koje dobrovoljno zdravstveno osiguranje uključuje, vlasnicima ovih polisa omogućene su i sve one medicinske usluge koje će olakšati dijagnostiku bolesti, u situaciji kada se sumnja na kovid: pravo na prvi pregled, laboratorijske analize (KKS, LHD, CRP; D-dimer…), RTG snimak pluća, kao i sve dijagnostičke procedure koje lekar smatra potrebnim. PCR test, kao najpouzdaniji metod uspostavljanja dijagnoze kovid 19, takođe je uključen u ove usluge.

Iako samo lečenje ove bolesti za sada nije pokriveno polisama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranik i dalje ima mogućnost da koristi sve druge zdravstvene usluge za kojima se pokaže potreba, a koje nisu u vezi s koronavirusom. Takođe, ukoliko osiguranik primi vakcinu protiv kovida 19, nakon čega bi eventualno nastupile neželjene reakcije, takva zdravstvena stanja takođe su pokrivena polisom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja naše kompanije, obzirom da se ne smatraju bolešću koronavirusa.

U cilju korišćenja usluga koje su predviđene ovom polisom, potrebno je samo da osiguranici pozovu Medicinski kontakt centar „Dunav osiguranja“ (na fiksni broj telefona +381 11 3341 488 ili na broj +381 64 8345 147) ili, ukoliko žele da se informišu o ovoj vrsti osiguranja,  mogu da kontaktiraju  naš Kontakt centar besplatnim pozivom na telefonski broj 0800 386 286, kao i putem vajbera na broj +381 66 8258 600. Radno vreme naše podrške je od 7:30 do 19:30 radnim danima, kao i subotom od 9:00 do 14:00 časova.

Adresar davalaca zdravstvenih usluga sa spiskom svih zdravstvenih ustanova iz mreže partnera Kompanije „Dunav osiguranje“ osiguranici mogu da pogledaju na našem veb-sajtu https://www.dunav.com/osiguranje/zdravlje/adresar-zdravstvenih-ustanova/. U skladu s ličnim potrebama i ugovorenim pokrićem, naš Medicinski centar će u najkraćem mogućem roku zakazati pregled u željenoj ustanovi, u terminu koji odgovara našim klijentima.

Zdravlje naših osiguranika nam je na prvom mestu. Brinući o onome što je najvrednije, čuvamo život i zdravlje ljudi u vremenima izazova. Nastavljajući sa odgovornim poslovanjem, Kompanija „Dunav osiguranje“ nastojaće da podržava sve aktivnosti koje vode oporavku zdravstvenog sistema i daljem napretku celokupnog društva.

Pročitajte