Ukoliko želite da se potpuno zaštitite u slučaju svake materijalne štete nastale na vašem vozilu u zemlji i inostranstvu, kao i u slučaju nestanka vozila, morate posedovati polisu kasko osiguranja. Kasko osiguranje rešava mnoštvo svakodnevnih situacija koje se pretvaraju u veliki problem ukoliko nismo pripremljeni na njih.

Tek sa kasko osiguranjem, imaćete adekvatnu i potpunu zaštitu od svih šteta koje su nastale na vašem vozilu, između ostalog u slučaju: 

  • saobraćajne nezgode (nastale čak i vašom krivicom),
  • pada ili udara nekog predmeta,
  • požara, eksplozije ili poplave,
  • obesti trećih lica…

Kasko osiguranje važi u Republici Srbiji i geografskim granicama Evrope, uključujići celu teritoriju Turske.

Važno!

Rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa auto-kasko osiguranja ako je vozilom upravljala osoba bez odgovarajuće dozvole, ako je bila pod uticajem alkohola ili narkotika, ako je nesreća nastala usled prolaska na crveno svetlo …
Više detalja o tome u kojim slučajevima je isključena obaveza osiguravača na nadoknadu štete možete pročitati u članu 14. Uslova za kombinovano osiguranje motornih vozila.

Zahtev za kasko ponudu
Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko)

Ono što najčešće odbija vlasnike motornih vozila od ovakve vrste osiguranja jeste shvatanje da je kasko osiguranje privilegija dobrostojećih i onih koji imaju nove i skupe automobile.

Obzirom da se osiguraniku pruža mogućnost izbora obima pokrića , tj. rizika koji su obuhvaćeni osiguranjem, kao i različitih modaliteta učešća u šteti (franšize) i načina plaćanja premije osiguranja, svako može shodno svojim finansijskim mogućnostima i potrebama odabrati prihvatljiv paket zaštite.

Mi vam nudimo više opcija, a na vama je da se opredelite za jednu od njih, sami ili uz stručnu pomoć zaposlenih u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

Kompanija „Dunav osiguranje“ je pripremila i niz popusta koje možete ostvariti:

  • po osnovu teritorijalnog važenja osiguravajućeg pokrića 5%
  • po osnovu trajanja osiguranja do 10%
  • po osnovu broja osiguranih vozila do 10%
  • po osnovu neostvarenog štetnog događaja u prethodnim godinama osiguranja-BONUS do 50%.

Zašto da ugovorim kasko osiguranje kad imam polisu auto-odgovornosti?

Za razliku od osiguranja od auto-odgovornosti, auto-kasko osiguranje nije obavezno osiguranje, već predstavlja vrstu dobrovoljnog osiguranja od šteta pričinjenih na sopstvenom vozilu. Prijava šteta nastalih po polisi kasko osiguranja vrši se kod osiguravajućeg društva sa kojim ste zaključili ugovor o osiguranju, dok se za naknadu štete po polisi osiguranja od auto-odgovornosti oštećeni obraća osiguravajućem društvu čiji je osiguranik kriv za nastanak štete.
„Dunav osiguranje“ je lider na tržištu auto-kasko osiguranja, siguran partner sa dugogodišnjim iskustvom i najvećim učešćem u ukupnom broju isplaćenih šteta.

Čini vam se da je kasko osiguranje skupo?

Statistika pokazuje da su najčešće oštećenja posledica sudara malog intenziteta, a da se dešavaju pri parkiranju ili u svakodnevnim gradskim saobraćajnim gužvama. Štete nastale u ovakvim neželjenim situacijama predstavljaju nenadan trošak od više hiljada dinara. Ukoliko se pogleda lista sa cenama delova koje je potrebno zameniti nakon prosečnog udesa i sabere cena branika, krila, farova, hladnjaka, uz ostale radove, lako se dolazi do zaključka da je popravka modernih automobila veoma skupa. Kada uz to dodate i moguća veća oštećenja, jasno je da je kasko osiguranje više nego isplativo.

Zašto zaključiti dopunski kasko rizik krađe vozila?

Statistika pokazuje da se u svetu svake godine ukrade preko milion vozila, dok se u Srbiji svakoga dana ukrade sedam vozila. Upravo tu kasko osiguranje sa ugovorenim dopunskim rizikom krađe „Dunav osiguranja“ stupa na scenu.
Velika prednost „Dunav osiguranja“ na domaćem tržištu jeste činjenica da nema ograničenja kada je u pitanju kasko osiguranje skupih vozila i modela koji zbog svoje atraktivnosti predstavljaju veliki rizik kada je reč o krađi. Bez obzira da li je reč o automobilima koji su „rizični“ po pitanju krađe ili retkim markama i modelima, svaki automobil može da bude kasko osiguran. U „Dunav osiguranju“ i modeli koji imaju status tzv. „rizičnih vozila“ po pitanju krađe nakon navršenih 4 odnosno 6 godina starosti svrstavaju se u nerizičnu kategoriju.

Delimično kasko osiguranje (lom stakla)

Prilikom zaključenja ili obnove polise delimičnog kasko osiguranja osiguranik mora da ima zaključenu važeću polisu osiguranja od auto-odgovornosti kod Kompanije ,,Dunav osiguranje’. Delimično kasko osiguranje se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti.
Delimični kasko se zaključuje na sumu osiguranja prvog rizika koja je naznačena na polisi, a koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne štete. Ugovara se na obrascu polise AUTO BONUS Plus, na kojem možete zaključiti i osiguranje auto-nezgode.
Prilikom zaključenja ili obnove polise Osiguranje vozača i putnika od nezgode, osiguranik mora da ima zaključenu važeću polisu osiguranja od auto-odgovornosti kod Kompanije ,,Dunav osiguranje’.
Osiguranje vozača i putnika od nezgode se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti.

Primeri orijentacionih cena kasko osiguranja bez uključenog dopunskog rizika krađe

Pregled orijentacionih cena kasko osiguranja na godišnjem nivou je dat prema grupama putničkih vozila standardne namene, sa obaveznim apsolutnim učešćem u šteti od 0,5% od novonabavne vrednosti vozila.

Primeri bez uključenog dopunskog rizika krađe:

Grupa Marka i tip vozila Novonabavna cena (EUR) Premije osiguranja sa relativnim učešćem u šteti (EUR)
0% 5% 10% 20%
I (do 10.000 €) Fiat Punto clasic 1,2 dinamic 8.000 252 226,4 201,6 176
II (10.001-20.000) Opel Astra 15.042 481 433 385 337
III (20.001-30.000) VW Golf VII Trendline 21.219 721 649 577 505
IV (30.001-50.000) Mercedes C200 32.739 1.060 943 825

NAPOMENA: Novonabavne cene su orijentacionog karaktera sa uključenom carinom i PDV-om. U cene osiguranja navedene u Tabeli nisu uključeni brojni popusti koje odobrava Kompanija (na uređaj za zaštitu od krađe, na broj vozila, na starost vozila, bonus za vozače koji nisu imali štete …) i nije obračunat porez od 5%.

Primeri orijentacionih cena kasko osiguranja sa uključenim dopunskim rizikom krađe

Pregled orijentacionih cena kasko osiguranja na godišnjem nivou je dat prema grupama putničkih vozila standardne namene sa obaveznim apsolutnim učešćem u šteti od 0,5% od novonabavne vrednosti vozila.

Primeri sa uključenim dopunskim rizikom krađe :

Grupa Marka i tip vozila Novonabavna cena (EUR) Premije osiguranja sa relativnim učešćem u šteti (EUR)
0% 5% 10% 20%
I (do 10.000 €) Fiat Punto clasic 1,2 dinamic 8.000 302,40 271,68 241,92 211,20
II (10.001-20.000) Opel Astra 15.042 577,20 219,60 462,00 404,40
III (20.001-30.000) VW Golf VII Trendline 21.219 865,20 778,80 692,40 606,00
IV (30.001-50.000) Mercedes C200 32.739 1.325,00 1.178,75 1.031,25

 

NAPOMENA: Novonabavne cene su orijentacionog karaktera sa uključenom carinom i PDV-om. U cene osiguranja navedene u Tabeli nisu uključeni brojni popusti koje odobrava Kompanija (na uređaj za zaštitu od krađe, na broj vozila, na starost vozila, bonus za vozače koji nisu imali štete …) i nije obračunat porez od 5%.

Za kasko osiguranje vozila koja su nabavljena putem lizinga pripremili smo posebne pogodnosti.

U Kompaniji „Dunav osiguranje“ možete u sklopu auto-kaska ugovoriti i osiguranje radnog uređaja na vozilu od rizika loma.

Kao dodatna osiguranja uz kasko mogu se zaključiti sledeća osiguranja:

  • osiguranje prtljaga u autobusima
  • reklamnih i drugih natpisa na vozilu.

Jedno od najčešćih oštećenja na vozilu je oštećenje stakala.Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je osiguravajuća zaštita za sva stakla standardno ugrađena na vašem vozilu, izuzev stakala (plastike) na svetlosnim uređajima, ogledalima, i krovu vozila (stakleni krov).

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta i za slučaj smrti, a regulisano je Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i Dopunskim uslovima za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) Kompanije ,,Dunav osiguranje’.

Saznajte više o osiguranju od auto-nezgode