Mislite na sigurnost drugih učesnika u vožnji!
Osiguranje od auto-odgovornosti, obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, zakonom je predviđeno i obavezno osiguranje, koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila.

Šta pokriva vaša polisa osiguranja od auto-odgovornosti?

Vašu odgovornost kao vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričinite štetu trećim licima, u šta spadaju smrt, telesne povrede, narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje stvari.

Polisa osiguranja od auto-odgovornosti ne pokriva štetu nastalu na vašem vozilu. Za štete na vašem vozilu potrebna vam je polisa kasko osiguranja.

Dodatna osiguranja koja možete ugovoriti

Osiguranje vozača i putnika od nezgode

Polisa osiguranja od auto-nezgode pokriva smrt koja nastupi usled nesrećnog slučaja pri vožnji ili upravljanju motornim vozilom, te trajni invaliditet kao posledicu povrede nastale pri vožnji ili upravljanju motornim vozilom.

Pomoć na putu

Sa ovom polisom možete bezbrižno voziti, jer će vam, u slučaju nepredviđenih situacija na putu, biti pružena pomoć u skladu sa ugovorenim paketom osiguravajućeg pokrića.

Lom stakla

Uz našu polisu osiguranja od auto-odgovornosti možete da zaključite i polisu delimičnog kasko osiguranja, odnosno lom stakla, kojom su obuhvaćeni lom i oštećenje svih stakala na vašem vozilu, izuzev stakala (plastike) na svetlosnim uređajima, ogledalima i krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

Zelena karta

Uz našu polisu osiguranja od auto-odgovornosti možete kupiti i Zеlеnu kаrtu – mеđunаrоdnu isprаvu о оsigurаnju mоtоrnоg vоzilа, koja predstavlja dоkаz dа vaše vоzilо pоsеduје vаlidnо оsigurаvајućе pоkrićе u tоku njеgоvе upоtrеbе u inоstrаnstvu. Zеlеnа kаrtа је nеоphоdnа zа putоvаnjе u: Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Tursku, Iran, Severnu Makedoniju, Albaniju, Tunis, Maroko i Azerbejdžan.

Važna pitanja

Šta mi je potrebno od dokumenata da bih ugovorio polisu osiguranja od auto-odgovornosti?

Potrebno je da imate prethodnu polisu, saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu vlasnika, registracioni list, odnosno račun o nabavci vozila ili potvrdu o saobraznosti za nova vozila.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Premija osiguranja za putnička vozila zavisi od snage motora, kao i od stečenog bonusa / malusa.

Kako se obračunava bonus / malus po polisi?

Jedna godina bez šteta donosi bonus od 5%, dve godine bez šteta bonus od 15%, dok pažljivi vozači koji tri godine ne učine nijednu štetu bivaju nagrađeni maksimalnim bonusom u iznosu od 25%.
Malus zavisi od broja šteta u godini osiguranja.

Da li je moguće kompletnu registraciju i izdavanje nalepnice mup-a završiti na jednom mestu?

Na najvećem broju lokacija na kojima se obavlja tehnički pregled moguće je završiti kompletnu registraciju.

Mogu li da popravim oštećenja na svom vozilu u slučaju udesa ako imam polisu osiguranja od auto-odgovornosti?

Ne. Polisa obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti pokriva samo štete pričinjene trećim licima.

Šta mi je potrebno kako bih zaključio osiguranje od auto-nezgode?

Potrebna vam je zaključena polisa osiguranja od auto-odgovornosti ili polisa kasko osiguranja.

Da li se prilikom zaključenja osiguranja od auto-nezgode bira osigurana suma?

Da. Prilikom ugovaranja osiguranja, birate osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta, a posebno za slučaj smrti usled nezgode.

Na koji način mogu da dobijem informacije o tome da li je i gde stigao zapisnik policije?

Ukoliko ste naš osiguranik, informaciju o zapisniku možete dobiti u našim Centrima za naknadu šteta na motornim vozilima ili besplatnim pozivom na broj Kontakt centra – 0800 386 286.

U kojim slučajevima popunjavam Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Popunjavate samo u slučajevima kada nastane manja materijalna šteta na vozilima i nema povređenih lica. Ukoliko niste sigurni kolika je šteta pričinjena na vozilu, potrebno je da pozovete MUP radi sačinjavanja zapisnika o izvršenom uviđaju.

Da li Zelenu kartu mogu da kupim u bilo kojoj osiguravajućoj kući?

Zelena karta se kupuje isključivo u osiguravajućoj kući u kojoj ste zaključili polisu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti.

Koliko košta Zelena karta?

Cena Zelene karte u „Dunav osiguranju“ iznosi 2.000 dinara.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Kasko osiguranje

Zaštitite svoje vozilo, oslušnite šapat motora i krenite!
Ukoliko želite da se zaštitite u slučaju materijalne štete na svom vozilu, u zemlji i inostranstvu, tu je kasko osiguranje. Ne dozvolite da vas bilo šta iznenadi.

Osiguranje lične imovine

Obezbedite svoju imovinu tokom cele godine i ne brinite za štete koje mogu biti prouzrokovane iznenadnim okolnostima.Predlažemo vam osiguranje stana ili kuće kroz paket „čuvar kuće“ ili neki drugi naš paket, osiguranje vikendica …

Pomoć na putu

Put na more ili zimovanje je kao hrana za vašu dušu, otvara nove vidike i daje energiju za nove životne poduhvate. Ipak, tokom puta mogu da se dese neočekivane situacije, kao što je, na primer, kvar na automobilu. Zato birajte bezbrižnu vožnju …