Polisa za osiguranje penzionera   –  valjana zaštita

objavljeno 11.03.2024.

 „Dunav osiguranje“ za sigurnu starost

Kompanija „Dunav osiguranje“ proteklog vikenda, na 9. sajmu  za penzionere u Nišu, predstavila je  ponudu usluga osiguranja namenjenih našim najstarijim sugrađanima –   penzionerima. U ime „Dunava“ na svečanom otvaranju ove sajamske manifestacije okupljenim posetiocima i novinarima obratila se Nikoleta Šubert, direktorka Direkcije za prodaju životnih osiguranja u Kompaniji „Dunav osiguranju“.

Briga o penzionerima i starijim osobama, koji su važan deo našeg društva, ujedno i osetlјiv deo populacije sa specifičnim zahtevima, nametnula je potrebu da Kompanija   „Dunav“, kao lider na tržištu osiguranja u Srbiji,   kreira usluge namenjene upravo ovom delu stanovništva.   „Dunav osiguranje“ sada već tradicionalno ima odličnu saradnju sa više od 180 udruženja i saveza penzionera u celoj zemlјi, posredstvom kojih oko 250.000 penzionera ostvaruje kolektivno osiguranje života. Rezultat toga je da se četvrtina od ukupno ostvarene premije u Direkciji za prodaju životnih osiguranja odnosi na ovu vrstu polisa. Kompanija veliku pažnju poklanja i podršci projektima i aktivnostima koje savezi i udruženja realizuju za svoje članove tokom godine – istakla je Šubert.

Prednost ovog vida osiguranja za članove udruženja i saveza  i njihove supružnike su mnogostruke. Pre svih, da je ovaj vid osiguranja vrlo pristupačan po ceni,   pojasnila je Šubert, sa niskom premijom, jednostavan je način ugovaranja, kao i način plaćanja premije.

Pored toga, „Dunav osiguranje“ već sedam   godina zaredom   ostvaruje uspešnu saradnju i sa Bankom „Poštanska štedionica“ u domenu kolektivnog riziko-osiguranja korisnika kredita.

‒ Svi gotovinski i refinansirajući krediti   imaju uključeno osiguranje, koje   klijentima Banke pruža dodatnu sigurnost i osiguravajuće pokriće tokom trajanja ugovora o kreditu, što je od posebnog značaja za penzionere, klijente banke. Verujem da ćemo i dalje zajedno širiti paletu usluga životnih osiguranja namenjenih klijentima Banke „Poštanska štedionica“, kao   i sa drugim poslovnim bankama – istakla je Nikoleta Šubert.

O svim vrstama usluga koje pruža najveća osiguravajuća kuća u Srbiji, zainteresovani penzioneri mogu se informisati besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ na broj 0800 386 286, na internet stranici www.dunav.com i posetom nekoj od 600 poslovnica Kompanije širom Srbije.

 

Pročitajte