Osiguranje kao jedina zaštita od nove klimatske realnosti

objavljeno 19.06.2023.

I ovog juna u Srbiji i regionu obilne kiše izazivaju poplave i brojne štete na imovini.
Ipak, posledice nisu iste ukoliko postoji polisa osiguranja i ako je nema.

Klimatske promene u svetu, o kojima godinama slušamo i čitamo, polako ali sigurno menjaju ustaljenu sliku o godišnjim dobima. Kasno proleće, dakle maj i jun, sve češće i kod nas postaju pretežno kišni meseci, sa obilnim padavinama koje, uz redovno otapanje snega sa planina, drastično podižu vodostaj i rezultiraju plavljenjem nižih predela, poljoprivrednog zemljišta, proizvodnih pogona i privatnog stambenog prostora.

Prva polovina juna ove godine u Srbiji kritična je po sadašnjem stanju stvari i već pričinjenoj šteti. U trideset pet gradova proglašeno je vanredno stanje od poplava i taj broj raste. Mediji svakodnevno izveštavaju o bujicama koje skidaju mostove, nose automobile, traktore i poljoprivredne mašine. MUP i lokalna samouprava evakuisali su stotine ljudi i imali stotine intervencija, a zdušno pomažu i vatrogasci, spasilačke ekipe civilne zaštite, Crvenog krsta i javnih preduzeća. Svakodnevno raste broj poplavljenih domaćinstava, kuća i podruma, a novi hektari oranica dodaju se spisku postojećih pod vodom izlivenom iz nabujalih potoka i rečica. Naročito je kritična situacija u delovima zapadne, jugozapadne, centralne i jugoistočne Srbije, na teritoriji opština Čačak, Kraljevo, Paraćin, Jagodina, Svilajnac, Sokobanja, Loznica, Šabac, Aleksandrovac… Ukratko, Srbija je pod vodom i svim silama se bori da adekvatno odgovori na ovaj veliki klimatski i humanitarni problem.

Kada se događaju poplave i stanovništvo trpi posledice, samo se po sebi nameće pitanje odgovora na potencijalnu kriznu situaciju, prevashodno nadoknade pričinjene štete. Naravno, kao i u slučaju drugih prirodnih nepogoda, i kod poplava se uvek pojačano govori o potrebi osiguranja. Polisa nekog od imovinskih osiguranja, osiguranja poljoprivrede, ili kasko osiguranja automobila, stvara ogromnu razliku u posledicama kod jedne iste prirodne nepogode ili štetnog događaja. Bez osiguranja, ljudi su prinuđeni da sami snose troškove obnove i sanacije, i da eventualno čekaju humanitarnu pomoć ili dotaciju od strane države i državnih organa. S polisom osiguranja, od osiguravajuće kuće, nakon procene štete i neophodnog procesa likvidacije, dobijaju odštetu sa kojom mogu da saniraju štetu i da se nose s nemilim događajem koji ih je zadesio. Ukratko, za jednu istu prirodnu nepogodu i pošast, ishod je sasvim drugačiji za vlasnika polise i onoga ko se uzda samo u nebo.

„Za sada nam je prijavljeno oko 30 šteta od poplava na teritoriji opštine Jagodina, ali nam stalno stižu novi zahtevi i sa područja Paraćina i Despotovca“, kaže Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu šteta u Kompaniji „Dunav osiguranje“. „Prijavljeno nam je nekoliko desetina šteta i na zapadu i na jugu države. U pitanju su, većinom, štete na privatnim stambenim objektima, i odnose se na podrume i pomoćne prostorije. lmamo i dve-tri štete velikog obima, u pitanju su osiguranici koji poseduju proizvodne i magacinske pogone, kao i hoteli.“

Vlasnici proizvodnih pogona i poljoprivredni proizvođači znaju iz iskustva da osiguranje nije trošak, već investicija, i da je često jedini način da se nadoknadi šteta i obnovi proizvodni ciklus. Stanovništvu, čija je imovina na udaru poplava, na raspolaganju su, pre svega, osiguranja imovine i domaćinstva sa sveobuhvatnim pokrićem, osiguranje poljoprivrednih zasada, kasko osiguranje motornih vozila itd. Paketi za imovinsko osiguranje, poput paketa „čuvar kuće“ Kompanije „Dunav osiguranje“, osim osnovnih pokrića zaštite objekta, instalacija i stvari domaćinstva od rizika izliva vode iz instalacija, strujnog udara, udara groma, grada, eksplozije, udara vozila u zid, i ostalih, obavezno imaju i dopunski rizik od poplave, koji, uz neznatno povećanje premije osiguranja, donose zaštitu od klimatskih ćudi kasnog proleća, čiji smo svedoci ovih dana.

Nema čarobnog štapića da se spreči poplava, to je prirodna nepogoda, ali polisa osiguranja je najbliže tome što nam je uopšte na raspolaganju. Osigurajte sve što imate, pa onda gledajte u nebo. I u slučaju teških posledica, imaćete adekvatan izlaz iz nezgodne situacije.

Za sve informacije: Kontakt centar Kompanije Dunav osiguranje, tel 0800 386 286

Pročitajte