Javni poziv za upis akcija bez naknade

objavljeno 29.11.2021.

Kompanija „Dunav osiguranje“ raspisala je Javni poziv za upis akcija bez naknade.

Pravo na sticanje akcija imaju svi zaposleni i oni koji su ranije bili zaposleni u Kompaniji „Dunav osiguranje“ i njenim pravnim prethodnicima, kontrolisanim društvima, kao i njihovim pravnim prethodnicima, a koji su državljani Republike Srbije.

Licima koja su ranije zaposlena smatraju se i penzioneri.

Prilikom podnošenja zahteva za upis akcija potrebno je priložiti: uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija), dokaz o radnom stažu u Кompaniji / kontrolisanim društvima Кompanije i  fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu.

Rok za upis akcija bez naknade počinje 29. novembra 2021. godine, odnosno od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu „Politika“, sa početkom  u 9 časova, a završava se 29. decembra 2021. godine, u 13 časova.

Javni poziv za upis akcija bez naknade možete preuzeti na linku u nastavku teksta: javni poziv za upis akcija bez naknade.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu da dobiju besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije na broj: 0800 386 286 ili slanjem poruke na imejl adresu: upisakcija@dunav.com.

 

Pročitajte