Izazovi na svim poljima

objavljeno 28.04.2023.

Miloš Milanović na Dvadeset četvrtom savetovanju Udruženja za pravo osiguranja Srbije

– Delatnost osiguranja u Srbiji dosegla je i nadmašila magičnu granicu od milijardu evra bruto premije i iz godine u godinu beleži značajan rast. Ipak, pred tom delatnošću u našoj zemlji i dalje su brojni izazovi, koje osiguravajuća društva kroz uzajamnu saradnju i kroz aktivnosti Udruženja osiguravača Srbije treba da reše – rekao je Miloš Milanović, član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“, u svom obraćanju učesnicima 24. savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije, koje je uz podršku Udruženja osiguravača Srbije održano od 19. do 21. aprila ove godine u Aranđelovcu.

– Rast premije nije praćen rastom profitabilnosti, između ostalog i zato što je ostvaren u vrstama osiguranja koje ne mogu da pruže njeno konstantno povećanje, poput dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (DZO) i osiguranja useva i plodova. Odgovore moramo da tražimo u novim uslugama i prilagođavanju postojećih zahtevima tržišta i novonastalim okolnostima, među kojima je i globalna finansijska kriza, te inflacija koja posebno negativno utiče na ovu privrednu granu. Cenovnici zdravstvenih usluga menjaju se više puta u toku godine, pa čak i na mesečnom nivou. Slična je situacija i u osiguranju motornih vozila, na koje presudno utiče povećanje cena rezervnih delova i radnog sata u auto-servisima, te se postavlja pitanje da li je u takvim okolnostima aktuarska struka u mogućnosti da precizno izmeri rizik koji osiguravači treba da preuzmu i snose – rekao je on.

Milanović je istakao i da u iznalaženju načina za povećanje profitabilnosti ne treba posezati za povećanjem premije, već nastojati da se troškovi preuzimanja rizika, procene i likvidacije šteta smanje, a kao primer novih, povoljnijih vidova usluga naveo je parametarska osiguranja.

Član IO „Dunava“ je podvukao da se ključ uspeha u osiguravajućoj delatnosti krije u poverenju klijenata, a preglomazna regulativa u vezi s distribucijom osiguranja, zaštitom podataka o ličnosti, sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, kako se pokazalo, poskupljuju usluge osiguranja.

Po njegovom mišljenju, pravna struka može pomoći u iznalaženju prave mere u primeni regulative i njenom tumačenju kako bi osiguranici bili valjano informisani, usluga osiguranja transparentna, ali ne i preskupa. – Na skupovima poput ovog moramo otvoriti teme koje se tiču kako pravne tako i finansijske regulative, ali i propisa u drugim oblastima koje utiču na delatnost osiguranja – zaključio je Milanović.

Pročitajte