DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Kompanija „Dunav osiguranje“ ima u vidu potrebe tržišta i izlazi u susret građanima različitih interesovanja i potreba. Upravo iz tog razloga naši stručni timovi kreirali su više proizvoda iz domena dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, i to:

Radi stalnog unapređenja usluga mi proširujemo i uvećavamo svoj portfelj. Naši poslovni ciljevi usmereni su na prilagođavanje ponude zahtevima naših potencijalnih osiguranika.

Informacije za Osiguranike koji su polisu Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prema izabranom programu zaključili do 31.12.2019. godine, kao i informacija o uslovima Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za Osiguranike koji su polisu osiguranja po ovim uslovima zaključili do 11.10.2020. godine.

Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi DZO
Posebni uslovi DZO prema izabranom programu
Adresar davalaca zdravstvenih usluga - DZO prema izabranom programu