Изаберимо здравље
Осигурајте себе и оне до којих вам је стало. Здравље је живот, а пут према здрављу наш је заједнички циљ, зато кренимо у очување највећег богатства. Бирајте најбоље за себе и свој тим.

Коме је намењено ово осигурање?

 • Лицима која имају својство осигураног лица у обавезном здравственом осигурању
 • Лицима која нису обухваћена обавезним здравственим осигурањем
 • Страним држављанима који привремено бораве у Републици Србији

Обим покрића може обухватити:

 • Ванболничко лечење
 • Болничко лечење
 • Трошкове трудноће и порођаја
 • Лекове на рецепт
 • Офталмолошке услуге
 • Стоматолошке услуге
 • Превентивну здравствену заштиту (систематски преглед)
 • Медицинску рехабилитацију у ванболничком лечењу

Врсте добровољног здравственог осигурања:

Индивидуално добровољно здравствено осигурање

Намењено је индивидуалним лицима која имају пријављено пребивалиште/боравиште у Републици Србији.

 

Колективно добровољно здравствено осигурање

Намењено је лицима која су у радном односу или су по неком другом основу члан колектива.

Шта треба да радите уколико вам затреба услуга лекара?

Позовите Медицински контакт центар и оператер ће вас упутити у једну од здравствених установа у којој можете остварити своја права према уговореном нивоу покрића и уговореном трајању осигурања.

Важна питања

Да ли колективном полисом могу да се осигурају и чланови породице запослених?

Могу се осигурати и чланови породице, то јест супружник или ванбрачни партнер осигураника, као и биолошка и усвојена деца осигураника до навршене 26. године живота.

Трајање и територијална важност уговора о добровољном здравственом осигурању

Уговор о осигурању закључује се на одређено време, највише до годину дана с могућношћу продужетка. Уговорено осигуравајуће покриће важи на територији Републике Србије. Изузетно, осигуравајуће покриће може се проширити на територију других земалја и то исклјучиво за чланове колектива који живе и раде у иностранству.

Како се одређује премија осигурања?

Премија осигурања зависи од уговорене суме осигурања, трајања осигурања, ширине покрића, приступне старости осигураника и других основа. Можете је плаћати у динарима, у роковима утврђеним уговором о осигурању.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Подршка при лечењу тежих болести

Трошкови лечења могу постати прави изазов за већ оптерећен породични буџет. Закључите осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција или осигурање Канцер Протецтион и обезбедите себи подршку која ће вам омогућити …

Заштита

Не дозволите да се вашој породици нагомилају нежељени дугови, неотплаћене рате кредита, трошкови започетог школовање деце! Наступање незгоде не може се предвидети нити спречити, али се могу ублажити њене нежељене финансијске последице.

Штедња и заштита

Улагањем у ову врсту животног осигурања, одговорно и на време старате се о својој будућности и будућности својих најмилијих. Намењено је особама које желе да штеде и обезбеде лагоднију будућност, али уједно размишљају и како да …