Briga o zdravlju počinje preventivom

objavljeno 19.11.2021.

Bolesti nikada nisu prijatne, a izazovi koje je donela pandemija kovida 19 pokazali su da je briga o zdravlju imperativ vremena u kojem živimo. Stoga je posedovanje polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja jedna od važnijih odluka kojom se omogućava dostupnost brzog i valjanog lečenja, a u današnje vreme i zadovoljava potreba svih koji žele da u slučaju bolesti budu oslobođeni dodatnih finansijskih briga. U već opterećenom sistemu zdravstvene zaštite, za polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i usluge iz privatnog zdravstvenog sistema odlučuje se sve više građana, kako bi obezbedili dostupnost savremenih metoda lečenja u kratkom vremenskom rasponu, uz slobodu izbora zdravstvene ustanove i pokriće troškova lečenja.

Kompanija „Dunav osiguranje“ je, uz mogućnost lečenja prema individualnim potrebama, svoje usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prilagodila pandemijskim okolnostima. Tako su pored standardnog pokrića koje ove polise uključuju, omogućene i sve one medicinske usluge koje će olakšati dijagnostiku bolesti u situaciji kada se sumnja na kovid: pravo na prvi pregled, laboratorijske analize (KKS, LHD, CRP; D-dimer…), RTG snimak pluća, kao i sve dijagnostičke procedure koje lekar smatra potrebnim, uključujući i PCR test, kao najpouzdaniji metod uspostavljanja dijagnoze kovida 19. Samo lečenje ove bolesti nije pokriveno polisama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ali osiguranik i dalje ima mogućnost korišćenja svih drugih zdravstvenih usluga za kojima se pokaže potreba, a koje nisu u vezi s koronavirusom.

U cilju pružanja dodatne zdravstvene zaštite, polisom zdravstvenog osiguranja moguće je uključiti i sistematske preglede, koji se mogu ugovoriti kao individualni ili kolektivni. Na taj način, osiguranicima se omogućava da svojim potrebama prilagode paket pokrića kojim  se obezbeđuje korišćenje zdravstvenih usluga u okviru velike mreže ustanova širom zemlje.

Osiguranje  za slučajeve obolevanja od raka, kao nova generacija osiguranja, predstavlja  poseban vid finansijske podrške u lečenju od ove teške bolesti. Takva vrsta zaštite ključna je u borbi sa kancerom, budući da daje mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja u nekoj od renomiranih lekarskih ustanova, kao i dodatna finansijska sredstva neophodna za lečenje.

Sve što je potrebno da korisnici polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja urade kako bi iskoristili ugovorene usluge jeste da pozovu Medicinski kontakt centar „Dunav osiguranja“, gde će ih operater uputiti u jednu od 600 zdravstvenih ustanova i u najkraćem roku omogućiti zakazivanje pregleda.

Adresar davalaca zdravstvenih usluga sa spiskom svih zdravstvenih ustanova iz mreže partnera Kompanije „Dunav osiguranje“ može se naći na veb-sajtu Kompanije, a svi koji žele da zaključe ovu vrstu osiguranja mogu kontaktirati sa stručnim licima iz našeg Kontakt centra besplatnim pozivom na broj 0800 386 286.

Pročitajte