Život u sigurnim rukama – i tokom pandemije

Nepromenjeni uslovi osiguranja života u Kompaniji „Dunav osiguranje“

 

Pandemija koronavirusa donela je brojne izazove i rizike s kojima se čovečanstvo po prvi put susrelo na globalnom nivou. Potreba da se zaštite život i zdravlje ljudi, kao i da se stvori sigurna budućnost za nove generacije, postavili su životno osiguranje kao jedan od prioriteta vremena u kojem živimo. Kako je vreme krize donelo i nova pravila, važno je znati šta osiguranje života pokriva u vreme pandemije.

Od samog početka širenja virusa, Kompanija „Dunav osiguranje“ pokazala je da joj je briga o klijentima na prvom mestu, što je i dokazano kroz nepromenjene uslove osiguravajućeg pokrića životnog osiguranja i za smrtni slučaj koji je posledica pandemije. Kompanija „Dunav“ jedna je od retkih osiguravajućih kuća koja za vreme širenja virusa kovid 19 nije menjala uslove koji se odnose na procenu rizika prilikom ugovaranja osiguranja života, niti je uvodila dodatne korekcije u pogledu zdravstvenog stanja osiguranika koji su preležali kovid. Za sve postojeće polise, kao i za nove ugovore o osiguranju života, na snazi su uslovi koji pružaju osiguravajuće pokriće za slučaj smrti i ukoliko je ona uzrokovana epidemijom ili pandemijom.

Kompaniji „Dunav“ je od početka pandemije prošle godine do sada prijavljeno preko 1.100 odštetnih zahteva po osnovu smrti usled kovida, za šta je isplaćeno preko 250 miliona dinara. Štete su prijavljene po osnovu individualnih životnih osiguranja, kolektivnih osiguranja zaposlenih za slučaj smrti usled bolesti, grupnih osiguranja korisnika kredita za slučaj smrti usled bolesti i kolektivnih osiguranja penzionera.

Kako je vreme pandemije pokazalo da život nema alternativu, iz „Dunav osiguranja“ ističu da nije bilo dodatnih korekcija, niti posebne kategorizacije osiguranika sa preležanim kovidom u odnosu na ostale osiguranike, te da su za sve nove ponude osiguranja života u primeni identični lekarski upitnici. Takva poslovna odluka temelj je poverenja i partnerskih odnosa koje Kompanija „Dunav osiguranje“ godinama gradi sa svojim klijentima, a spremnost da svoje osiguranike zaštiti i u vremenima krize smisao je i svrha životnog osiguranja.

Više detalja o ovoj vrsti osiguranja može se dobiti besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ na telefonski broj 0800 386 286, kao i slanjem onlajn zahteva za ponudu putem veb-sajta www.dunav.com.

Pročitajte