Računari – osnova savremenog poslovanja

Živimo i radimo onlajn. Računari i računarska oprema postali su kičma svake kompanije: tu su podaci, planovi, izveštaji… Kada se bilo koji deo sistema pokvari – sve staje.

Pisana prepiska i faks-mašine deo su prošlosti. Svako poslovanje danas zavisi od računara i računarske opreme. Svi ti uređaji su – na kraju krajeva – mašine. Kvare se, mogu da se polome, voda ih uništava. A tada, osim što ste onemogućeni da nastavite s radom, trpite i velike finansijske gubitke.

 

Da li išta može da se uradi?

Naravno. Rešenje koje tražite je Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja. Kompanija „Dunav osiguranje“ kreirala je ovu uslugu imajući na umu upravo potrebe pravnih lica. Najjednostavnije rečeno, ovim osiguranjem obezbeđujete da se materijalni gubici brzo nadoknade, a da vaša kompanija izbegne prazan hod i potencijalne veće kasnije gubitke kakva je, na primer, nemogućnost blagovremenog potpisivanja ugovora s partnerima i slično.

 

Šta je predmet osiguranja kod kombinovanog osiguranja elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja?

Predmet ovog osiguranja su:

  • računari i slični uređaji, sa opremom;
  • pomoćne mašine;
  • klimatizator i energetski uređaji;
  • instalacije;
  • procesni elektronski računari.

 

Ukratko, to je sve ono što jedna savremena kompanija svakodnevno koristi i na šta se u potpunosti oslanja. Osim toga, postoji mogućnost ugovaranja dodatnog osiguranja za materijalnu vrednost nosača spoljnih podataka, vrednost podataka na nosačima podataka, ali i za troškove najma drugog računara. To znači da praktično odmah možete nesmetano da nastavite da radite.

 

A koji su rizici pokriveni?

Ova usluga je pažljivo razrađena, tako da ste sigurni od mnogobrojnih opasnosti: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, delovanja vode i pare, pada letelice, manifestacija i demonstracija, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, loma mašina i provalne krađe i razbojništva. Dodatno, možete da budete zaštićeni i od zemljotresa, a možete se osigurati i od gubitka podataka na nosačima podataka usled bilo koje od navedenih opasnosti.

 

Šteta se dogodila – šta će biti nadoknađeno?

Ukoliko je osigurana stvar uništena, naknađuje se vrednost osigurane stvari, a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari, u oba slučaja najviše do visine ugovorene sume osiguranja. Pored toga, osiguranjem su obuhvaćeni i troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi s nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu, kao i troškovi nastali usled pokušaja da se opasnost otkloni.

Zapravo, ključna prednost kombinovanog osiguranja elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja jeste to što vas neočekivane situacije neće sputavati u daljem radu. Tako ćete u svakom trenutku biti u potpunosti koncentrisani na uspeh.

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju. Pozovite naš Kontakt centar na 0800 386 286 i već danas osigurajte elektronsko srce svog poslovanja.

Pročitajte