Kasko sudar za samo dve-tri stotine dinara

objavljeno 23.01.2024.

Osigurajte svoje vozilo – ni vreme ni novac sada nisu prepreka

Kada bi vas neko pitao šta možete sebi da priuštite za svega dve-tri stotine dinara mesečno, da li bi vaš odgovor bio sigurnost na putu tokom cele godine? Složićete se da većina ne bi tačno odgovorila na to pitanje, a umnogome je korisno to osvestiti. Ako smo privukli vašu pažnju, biće vam važno da znate da upravo Kompanija „Dunav osiguranje“ nudi višestruko jeftiniju premiju osiguranja po kasko sudar polisi od prosečne cene kasko osiguranja.

Ističući prednosti osiguranja vašeg četvorotočkaša Kasko sudar polisom, Ljubomir Zec, direktor Sektora za internu i eksternu prodaju u Kompaniji „Dunav osiguranje“, pojasnio je značaj ove vrste osiguranja:

Kompanija ’Dunav osiguranje’ svojim osiguranicima i svim drugim zainteresovanim licima ponudila je polisu Kasko sudar, najnoviju uslugu u širokoj paleti naših usluga osiguranja motornih vozila. Nekada je trenutak nepažnje u saobraćaju dovoljan da dođe do saobraćajne nezgode sa velikim materijalnim i nematerijalnim štetnim ishodima. Polisa Kasko sudar obezbeđuje pokriće baš u ovim situacijama, kada ste vi kao vlasnik vozila, odnosno osiguranik krivi za saobraćajnu nezgodu. Ono što ovu vrstu osiguranja razlikuje od klasičnog kasko pokrića jeste: višestruko niži iznos godišnje premije osiguranja, za svega nekoliko stotina dinara na mesečnom nivou obezbeđujete osiguravajuće pokriće uz izbornu sumu osiguranja, nije neophodan pregled vozila prilikom ulaska u kasko osiguranje, kao i mogućnost kupovina onlajn polise ili na nekom od mnogobrojnih mesta Kompanije ’Dunav osiguranje’. Takođe ne insistiramo na starosti vozila prilikom zaključenja ove vrste osiguranja. Predmet osiguranja su putnička vozila i njihovi sastavni delovi. Osiguravamo vozila standardne namene, dok po posebnim uslovima uz doplatnu premiju možemo zaključiti polisu za druge vrste putničkih vozila sa standardnom namenom: rentakar, taksi ili autoškolu“, istakao jer Zec.

Ukoliko ste osiguranik „Dunav osiguranja“, obezbeđeni ste i u slučaju da je došlo do potpunog pa tako i delimičnog oštećenja. Što se tiče prava na naknadu štete, nju osiguranik ostvaruje ukoliko je odgovornost za nastalu nezgodu njegova ili vozača koji je upravljao osiguranim vozilom.

Osigurana opasnost, odnosno rizik pokriven ovom vrstom osiguranja jeste saobraćajna nezgoda koja je nastala ili započela na javnom putu, kada je došlo do kontakta najmanje dva vozila, koja je za posledicu imala uništenje ili oštećenje osiguranog vozila, za šta odgovornost snosi vlasnik predmetnog vozila ili osiguranik.

Kada ste zaključili Kasko sudar polisu, veoma je bitno da u slučaju nezgode u saobraćaju znate kako da reagujete i kome da se obratite. O samoj naknadi štete odlučuje se na osnovu zapisnika, izveštaja ili službene beleške policije, ističe Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu štete u „Dunav osiguranju“:

„Kada dođe do tog neprijatnog događaja, odnosno saobraćajne nezgode, naš osiguranik koji poseduje polisu Kasko sudar, i u tim stresnim okolnostima ne sme da zaboravi da pozove policiju. Važno je da se policija pojavi na licu mesta kako bi dokumentovala dokaze u vezi s tim štetnim događajem na osnovu kojih će osiguranik dalje lako nadoknaditi štetu kod Kompanije ’Dunav osiguranje’. Osiguranik se potom javlja najbližoj službi za naknadu šteta u bilo kom gradu u Srbiji, gde će mu kolege pomoći da na najlakši i najbrži način sprovede proceduru prijave štete i predaje neophodne dokumentacije. Informacije o tome na koji način i gde prijaviti štetu najlakše možete dobiti pozivanjem kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286 ili na osnovu informacija dostupnih na našem sajtu, pojasnio je Radić.

Iz Kompanije još poručuju da nema boljeg trenutka od ovog sada da osigurate svoje vozilo,  jasno je da čak ni vreme ni novac nisu prepreka. Jer, u slučaju „Dunava“, prijatelj, definitivno, ostaje prijatelj.

 

 

Pročitajte