Znanje u službi napretka – negujemo tradiciju

„Dunav“ neguje tradiciju saradnje sa obrazovnim ustanovama

 

Znanje u službi napretka

 

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, u petak, 10. septembra, svečano su uručene potvrde o završenoj stručnoj praksi studentima koji su stečena teorijska znanja iz oblasti osiguranja imali prilike da primene u Kompaniji „Dunav osiguranje“. O značaju dualnog obrazovanja i iskustvima u saradnji s „Dunavom“ na polju stručnog osposobljavanja tom prilikom govorio je dekan kragujevačkog Ekonomskog fakulteta prof. dr Petar Veselinović.

‒ Sa Kompanijom „Dunav osiguranje“ sarađujemo već desetak godina, a u poslednje četiri godine ta saradnja je posebno intenzivna. Fokusirali smo se na prostor centralne Srbije, pa su ovog leta naši studenti bili na praksi u poslovnim jedinicama „Dunava“ u Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, Trsteniku i Raški. Osim toga, zaposleni u „Dunavu“ dolaze kod nas na fakultet i drže predavanja i vežbe. Nadam se da ćemo iduće godine u okviru naše poslovno-tehničke saradnje realizovati još jedan zajednički projekat s kojim ćemo konkurisati kod nekog domaćeg ili međunarodnog investitora – rekao je dekan Ekonomskog fakulteta.

Studente je sa mogućnostima koje pruža Kompanija „Dunav osiguranje“ za dalje usavršavanje u struci i nauci upoznala Ljiljana Lazarević Davidović, viši specijalista za razvoj izdavačke delatnosti, dok su potvrde o uspešnom pohađanju prakse studentima uručili Aleksandar Puljić, direktor Glavne filijale osiguranja (GFO) „Dunava“ u Kragujevcu, Željko Kosovac, direktor GFO Kraljevo, i Danilo Raičić, zamenik direktora GFO Čačak. U tim glavnim filijalama na praksi je ove godine bilo tridesetak studenata kragujevačkog Ekonomskog fakulteta. Taj vid stručnog osposobljavanja organizuje se u „Dunav osiguranju“ već nekoliko godina zaredom, te je ove godine tridesetak studenata treće godine tog fakulteta imalo priliku da iskusi rad u osiguravajućoj struci.

‒ Kao što tradiciju poslovanja meri decenijama, „Dunav“ i saradnju sa obrazovnim sistemom i ustanovama naše zemlje takođe meri istom vremenskom odrednicom. Prvi ugovori o saradnji sa Ekonomskim i Pravnim fakultetom Beogradskog univerziteta datiraju još iz sedamdesetih godina prošlog veka, da bi se ta saradnja širila obuhvatajući i druge visokoškolske ustanove širom Srbije, na kojima su se u specifičnim i uskostručnim oblastima poput aktuarske matematike, prava osiguranja, osiguranja transporta i kredita i mnogih drugih usavršavali naši zaposleni. Saradnja je potom krenula i u suprotnom smeru, pa je „Dunav“ svoja vrata otvorio visokoškolcima zainteresovanim za praksu u osiguranju, koju je najbolje sagledati i savladati uz iskusan kadar kakav radi baš u našoj poslovnoj mreži ‒ rekla je Ljiljana Lazarević Davidović.

O tome da je „Dunav“ važno uporište mladima željnim znanja i usavršavanja u specifičnoj, osiguravajućoj struci i nauci, govori i činjenica da je svim studentima, postdiplomcima, doktorandima, naučnim istraživačima iz Srbije, iz regiona i šire, na raspolaganju jedinstvena, po bogatstvu knjižnog fonda najbogatija specijalizovana biblioteka osiguranja na Balkanu. Univerzitetskim profesorima je to poznato, pa su studenti česti i rado viđeni korisnici stručne biblioteke „Dunav osiguranja“ na koju ih upućuju njihovi mentori, koji su i sami svoja znanja upotpunjavali na kompanijskoj poslovnoj adresi u beogradskoj Makedonskoj 4.

‒ Od 1986. godine Kompanija izdaje i časopis Tokovi osiguranja, koji se nalazi na listi naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tokovi osiguranja uvršćeni su 2020. godine u kategoriju M51 (vrhunski časopis nacionalnog značaja). Časopis je dostupan na veb adresi www.tokoviosiguranja.edu.rs, u režimu je otvorenog pristupa i kao takav izuzetno koristan i svima dostupan izvor znanja ‒ navela je Lazarević Davidović i pozvala profesore i studente na saradnju sa uredništvom.

„Dunav osiguranje“, kao jedina nacionalna i ujedno najveća osiguravajuća kuća u Srbiji, još je prilikom osnivanja i samih početaka svoje osiguravajuće misije na tržištu prepoznala značaj ulaganja u obrazovanje i u razvoj znanja i veština zaposlenih. Ljudski resursi su bili i ostali najveći potencijal napretka Kompanije, te su obrazovni programi i treninzi značajna stavka njenih poslovnih planova. Pored toga, uprava Kompanije nijednog trenutka nije zanemarila važnost podrške društvenoj zajednici, te je „Dunav“ bio i ostao glavni oslonac brojnih projekata u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti, sporta. Zahvaljujući sistemskom ulaganju u društvenu zajednicu, Kompanija je postala jedan od prvih nosilaca međunarodnog sertifikata IQNet SR 10 u Srbiji.

 

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

 

Prilikom uručivanja potvrda o uspešno sprovedenoj praksi u „Dunav osiguranju“, Aleksandar Puljić, direktor Glavne filijale osiguranja (GFO) „Dunava“ u Kragujevcu, rekao je da je saradnja Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i Kompanije „Dunav osiguranje“ počela 2017. godine potpisivanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji kojim se studentima obezbeđuje stručna praksa u trajanju od mesec dana. Počev od tada, svake godine izuzev 2020, zbog primene mera za sprečavanje širenja koronavirusa, u poslovnim jedinicama Kompanije u dvadesetak gradova centralne Srbije, tokom jula i avgusta, na stručnoj praksi bilo je oko 40 studenata raspoređenih po mestu svog prebivališta.

‒ S obzirom na to da se moderno tržište osiguranja veoma brzo razvija, to je i potreba za edukacijom kadrova iz oblasti osiguranja jako izražena ‒ istakao je Puljić. ‒ Svuda u svetu pa i kod nas osiguravajuće kuće i drugi poslovni sistemi tragaju za kvalitetnim stručnim i obrazovanim mladim ljudima, ali i ljudima koji odmah mogu da se uključe u posao. Ovaj program omogućuje studentima da uz akademsko znanje koje dobijaju na studijama istovremeno unaprede svoja praktična znanja i steknu tržišnu praksu prema aktuelnim standardima. U toku 2019, 2020. i 2021. godine, petoro svršenih studenata Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu dobilo je mogućnost zaposlenja u Kompaniji „Dunav osiguranje“, u glavnim filijalama u Kragujevcu, Kraljevu i Jagodini.

‒ Želja i potreba studenata za poslovnim angažovanjem nije ništa veća od naše želje i potrebe za kadrom kakav dolazi sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Glavna filijala u Kraljevu već je pozvala nekoliko studenata da u njoj obave praksu, a potom je pojedinima ponuđeno da zasnuju radni odnos. Naša iskustva sa studentima su izvanredna ‒ rekao je Željko Kosovac, direktor GFO Kraljevo.

Danilo Raičić, zamenik direktora GFO Čačak, potvrdio je pozitivna iskustva svojih kolega. U toj filijali, na praksi je bilo 13 studenata koji su kroz praktičan rad imali priliku da se upoznaju sa organizacijom rada u Kompaniji, da u praksi primene teorijska znanja stečena na fakultetu, ali i da steknu dodatna znanja i veštine koji će im u profesionalnoj karijeri i te kako koristiti.

 

Dunav je poželjan poslodavac

 

Studenti su zadovoljni prijemom u našim filijalama i stečenim iskustvom, te smatraju da je „Dunav osiguranje“ i te kako poželjan poslodavac. Studentkinja Maja Simić je i u srednjoj školi bila na smeru Osiguranje i na Ekonomski fakultet upisala se upravo zbog toga što je želela da u toj oblasti proširi svoja znanja i da se jednoga dan profesionalno bavi osiguranjem, ako je moguće baš u „Dunavu“. Njen kolega Zoran Živković ocenjuje praksu u našoj kući kao veoma zanimljivu i podvlači da mu nije bilo teško da deo letnjeg raspusta provede usavršavajući se za dalji život. I on bi rado postao deo uspešnog „dunavskog“ tima.

Pročitajte