Rekordni rezultati na svim poljima

Kompanija „Dunav osiguranje“, uprkos pandemiji koronavirusa koja je obeležila poslovanje većine privrednih subjekata, 2020. godinu završila je s rezultatima koji su nadmašili i one ostvarene u izuzetno uspešnoj 2019. godini. Svi relevantni pokazatelji ukazuju na to da su ovo za „Dunav“ rekordne godine u periodu od čak tri decenije, a ujedno potvrđuju lidersku poziciju naše osiguravajuće kuće na domaćem tržištu, rekla je Ivana Soković, predsednica Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“.

Zaključeno je više od 1,8 miliona polisa osiguranja. Bruto premija dostigla je iznos od 252,6 miliona evra i za 4,45 odsto veća je nego u 2019. godini. U neživotnim osiguranjima postignut je rast bruto premije od 3,55 odsto, dok je u životnim osiguranjima taj rast još veći i iznosi 13,25 procenata, pri čemu nadmašuje rast celokupnog tržišta, koji je u 2020. iznosio 4,38 procenata.

– Investiciona aktiva kao pokazatelj finansijske snage Kompanije zabeležila je rast od 11,03 odsto i njen najlikvidniji deo premašuje 286 miliona evra. Tehničke rezerve obračunate su u ukupnom iznosu od 284 miliona evra, što predstavlja čvrstu garanciju za buduće obaveze Kompanije prema klijentima. U odnosu na 2019, povećane su za 9,62 odsto i u potpunosti su pokrivene adekvatnim oblicima imovine u skladu sa Zakonom o osiguranju i Odlukom o investiranju NBS. I neto dobitak ostvaren u iznosu od 27,2 miliona evra, za 6,55 odsto veći je nego u prethodnoj godini. Kompanija je pokazala zavidnu efikasnost i u rešavanju odštetnih zahteva i likvidaciji šteta, čiji je iznos od 11,4 mlrd dinara za 5,58 odsto premašio onaj ostvaren u 2019. godini – naglasila je Ivana Soković.

Vodeći brigu o potrebama svojih klijenata u uslovima pandemije, „Dunav“ je bio prva kompanija koja je već u junu prošle godine omogućila ugovaranje dopunskog pokrića za kovid 19 sa ubedljivo najvećom osiguranom sumom na našem tržištu. Pored toga, sve „dunavske“ usluge individualnog i kolektivnog osiguranja života imaju puno pokriće i u slučaju epidemije i pandemije, a polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključuju dijagnostičke procedure za otkrivanje koronavirusa.

Ivana Soković kaže i da je Kompanija „Dunav osiguranje“ svoje liderstvo potvrdila i bezrezervnom podrškom društvenoj zajednici, te je samo u 2020. godini u ove svrhe izdvojeno više od 2,5 miliona evra, od čega 1,5 miliona evra za projekte namenjene deci, kao što je „Prijatelј od detinjstva“, i za podršku zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

Najavljujući ambiciozne planove za 2021. godinu, predsednica IO „Dunava“ ističe da će poslovne aktivnosti biti usmerene ka učvršćivanju liderske tržišne pozicije, što podrazumeva dalji rad na osavremenjavanju postojećih i kreiranju novih usluga, na digitalizaciji procesa ugovaranja osiguranja, naknade i likvidacije šteta. Poručuje takođe da Kompanija ne odustaje od tradicionalnih načina prodaje osiguranja te da su, uz poštovanje mera zaštite zdravlja, klijenti dobrodošli u njenim prodajnim mestima, kojih širom Srbije ima više od 600.

Pročitajte