Prevencija raka – kako smanjiti rizik

PRIJATELJ KOMPANIJE DUNAV OSIGURANJE

PROF. DR JANKO SAMARDŽIĆ

Prema podacima referentnih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji, maligne bolesti su jedan od vodećih uzroka umiranja. Svake godine u Srbiji od raka oboli oko 40.000 osoba, a premine preko 20.000 ljudi. Muškarci najviše obolevaju i umiru od karcinoma pluća, debelog creva i prostate, dok su kod žena najčešći karcinomi dojke, debelog creva i grlića materice. Poslednjih godina napravljeni su veliki pomaci u dijagnostici i terapiji malignih bolesti, pri čemu primarna i sekundarna prevencija, odnosno smanjenje faktora rizika i rano otkrivanje bolesti, ostaju najefikasniji koraci u borbi protiv raka. U nastavku slede najvažniji saveti za prevenciju raka, u skladu sa preporukama američke klinike Mejo.

  1. Ne koristite duvan

Pušenje je povezano s različitim vrstama karcinoma, uključujući rak pluća, usta, grla, pankreasa, mokraćne bešike i bubrega. Čak i ako ne pušite, pasivno izlaganje duvanskom dimu može povećati rizik za dobijanje raka pluća. Zato izbegavanje duvana, odnosno prestanak pušenja, predstavlja važan korak u prevenciji malignih bolesti.

  1. Hranite se zdravo i izbegavajte alkohol

Uzimajte puno povrća i voća, a izbegavajte visokokaloričnu hranu, posebno rafinisani šećer i masti životinjskog porekla, kao i alkoholna pića. Rizik za pojavu karcinoma, poput raka debelog creva, pluća, dojke, bubrega i jetre, povećava se nepravilnom ishranom i unosom veće količine alkohola. Pored toga, osobe ženskog pola koje se pridržavaju pravila mediteranske ishrane koja se bazira na unosu hrane biljnog porekla, imaju smanjen rizik za pojavu raka dojke.

  1. Održavajte zdravu telesnu težinu i budite fizički aktivni

Održavanje zdrave telesne težine može smanjiti rizik za pojavu karcinoma, uključujući rak dojke, prostate, pluća, debelog creva i bubrega. Umerena fizička aktivnosti (za većinu ljudi se preporučuje svakodnevna šetnja u trajanju od minimum 30 minuta) povoljno će uticati na fizički izgled ali i raspoloženje, dok će značajno smanjiti rizik za obolevanje od raka dojke i debelog creva.

  1. Zaštitite se od sunca

Rak kože, kao jedan od najčešćih karcinoma, može biti izazvan prekomernim izlaganjem suncu. Zato je važno izbegavati jako sunčevo zračenje, posebno u letnjim mesecima (između 10 i 16 časova). Pored toga, treba što češće koristiti kremu sa zaštitnim faktorom.

  1. Redovni sistematski pregledi

Redovni samopregledi i pregledi kod lekara mogu značajno doprineti ranom otkrivanju i uspešnom lečenju bolesti. Pojedine maligne bolesti, poput raka dojke, mogu biti stopostotno izlečive ukoliko se otkriju u prvom stadijumu bolesti, dok se primarnom prevencijom i zdravim stilom života može smanjiti stopa obolevanja za više od 30 posto.

Pored toga, tu je i mogućnost pribavljanja dodatnog zdravstvenog osiguranje za slučaj obolevanja od raka. Ovo je veoma značajna novina kod nas, jer omogućava neophodnu stručnu podršku i finansijsku potporu u ovim, za celu porodicu, najtežim trenucima. U tom smislu, kompanija Dunav osiguranje je na najbolji način prepoznala realne potrebe i prioritete u oblasti zdravlja i kreirala program zdravstvenog osiguranja Cancer Protection. Kao poseban vid dodatnog zdravstvenog osiguranja, Cancer Protection podrazumeva isplatu ugovorene sume ukoliko se u toku trajanja osiguranja postavi prva dijagnoza raka. Osim finansijske podrške, ovim vidom osiguranja obuhvaćena je mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja u referentnim onkološkim centrima u svetu. Prema dosadašnjem iskustvu, drugo lekarsko mišljenje može biti ključno u smislu postavljanja precizne dijagnoze oboljenja i adekvatnog načina lečenja.

Jedino znanjem, pravovremenom dijagnostikom i savremenom terapijom možemo pobediti rak.

Sve potrebne informacije u vezi sa programom osiguranja Cancer Protection možete dobiti besplatnim pozivom Kontakt centra kompanije Dunav osiguranje na broj 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com

Pročitajte