Individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbeđuje dodatni nivo zdravstvene zaštite, a osiguraniku pruža mogućnost da jednostavno koristi i usluge privatnih zdravstvenih ordinacija bez brige o troškovima.

Želja za zdravljem je pola zdravlja – ugovorite individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Kome je namenjeno individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je svakom licu koje ima prijavljeno prebivalište/boravište u Republici Srbiji.
Ovo osiguranje namenjeno je licima kојa imаju svојstvо оsigurаnоg licа u оbаvеznоm zdrаvstvеnоm оsigurаnju, kао i licima kојa nisu оbuhvаćеna оbаvеznim zdrаvstvеnim оsigurаnjеm.
Ovo osiguranje namenjeno je i stranim državljanima koji privremeno borave u Republici Srbiji.

Trajanje i teritorijalna važnost ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju?

Ugovor o osiguranju zaključuje se na određeno vreme, najviše do godinu dana, s mogućnošću produžetka.
Ugovoreno osiguravajuće pokriće važi na teritoriji Republike Srbije.

Kako se ugovara osiguravajuće pokriće?

Ugovorena vrsta i obim pokrića zavisi od izabrane sume osiguranja i može obuhvatiti:

–   vаnbоlničkо lеčеnjе;
–   bоlničkо lеčеnjе;
–   zdrаvstvеnu zаštitu trudnicа;
–   trоškоvе izdаvаnjа lеkоvа nа rеcеpt;
–   oftаlmоlоškе uslugе;
–   stоmаtоlоškе uslugе;
–   osigurаnjе prеvеntivnе zdrаvstvеnе zаštitе (sistеmаtski prеglеd);
–   uslugе fiziјаtrа i lоgоpеdа.

Određivanje premije osiguranja i način plaćanja premije

Premija osiguranja određuje se prema ugovorenoj sumi osiguranja, strukturi pokrića, pristupnoj starosti osiguranika i drugim osnovama.
Premija se plaća u dinarima, u rokovima utvrđenim ugovorom o osiguranju, to jest polisom.

Ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju

Pozovite Medicinski kontakt centar i operater će vas uputiti u jednu od  zdravstvenih ustanova u kojoj možete ostvariti svoja prava prema ugovorenom nivou pokrića i ugovorenom trajanju osiguranja, kao i u skladu s Posebnim uslovima za individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Ugovor o individualnom dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na  prodajnim mestima Kompanije, a dodatne informacije možete dobiti besplatnim pozivom na telefonski broj 0800 386 286.

Preuzmite uslove osiguranja

Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi za individualno DZO
Uputstvo za korisnika

Informacije o uslovima Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za Osiguranike koji su polisu osiguranja po ovim uslovima zaključili do 11.10.2020. godine.

Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi DZO