Katastrofalne štete i inflacija neprijatelji osiguranja

objavljeno 06.03.2024.

Drugog dana Kopaonik biznis foruma, održana je panel diskusija  pod nazivom „Osiguranje – nova realnost“. Moderator panela bio je Milo Marković, član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“. Ključne teme o kojima su razgoarali predstavnici osiguravajućih kuća bile su katastrofalne štete, ali i inflacija, koja je, po njihovoj oceni, veliki neprijatelj osiguranja.

Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Milo Marković u izjavi medijima izdvojio je pitanje katastrofalnih šteta kao jednu od bitnijih tema na panelu. „Izneta su neka rešenja iz svetske i evropske prakse i zaključeno je da je najbolje i najpragmatičnije rešenje i preporuka za naše tržište formiranje pula osiguranja. Pul osiguranja bi podrazumevao sinergiju države, osiguravača i reosiguravača, gde bi svako imao svoju ulogu“, rekao je Marković.

Od države se očekuju, kako je naveo Marković, jedinstveni kriterijumi za prihvat osiguranja i za naknadu štete, propisivanje obaveznosti osiguranja i garancije za stabilnost celog tog sistema. „Osiguravači mogu da ponude široku mrežu za prihvat osiguranja i za likvidaciju šteta. Reosiguravači, kao krupni akteri na tržištu, mogu da izvrše diverzifikaciju rizika i da svojim kapitalom omoguće prihvat velikih iznosa rizika“, istakao je Milo Marković.

U delatnosti osiguranja inflacija je bila značajno veća nego što je bila opšta inflacija na tržištu, ocena je panelista. Osiguravači i dalje traže način da reše problem minule inflacije, kao i inflaciju u pojedinim segmentima osiguranja kao što je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, uz ocenu da je taj problem još aktuelan.

Na panelu „Osiguranje – nova realnost“ skrenuta je pažnja i na značaj razvoja i zadržavanja kadra u osiguranju.

„Udruženje osiguravača Srbije već je preduzelo prve korake, pokretanjem specijalističkih kurseva i akademije za edukaciju mladih ljudi zainteresovanih da se usavršavaju upravo u delatnosti osiguranja. Pozivamo mlade koji još nisu odlučili u kom pravcu će usmeriti svoju karijeru da razmisle o delatnosti osiguranja“, zaključio je Marković.

 

Foto: Pakt studio

Pročitajte