Kako da pomognemo deci koja se nasilno ponašaju?

objavljeno 24.05.2023.

Postoje deca koja se ponašaju nasilno i u realnom životu i na internetu i društvenim mrežama. To je, na žalost,  postalo deo naše svakodnevice. Postavlja se pitanje kako možemo da im pomognemo da promene svoje ponašanje?

To je ozbiljan izazov i u nekim slučajevima može da zahteva i stručnu pomoć koju bi  svakako trebalo  da potražimo i to što pre! Jer, najvažnije je da se pomogne detetu.

Ono što svakako možemo da učinimo  jeste da se mi sami ne ponašamo nasilno i da ne podržavamo bilo čije i bilo kakvo nasilno ponašanje. Trebalo bi da vodimo računa o onome što izgovaramo jer tako deci šaljemo poruku da i oni mogu tako da komuniciraju i tako se ponašaju.

Jedan od bitnih principa komunikacije je: ne ponašaj se prema drugima onako kako ne želiš da se oni ponašaju prema tebi.

To je princip po kome bi trebalo da se ponašate i da učite svoje dete da i ono tako čini.

Važno je da razgovaramo sa detetom kako bismo razumeli šta ga motiviše na takvo ponašanje a ne da bismo ga opravdali! Nekad je to želja da se bude u centru pažnje, nekad neprimeren odgovor na nešto što mu/joj je učinjeno, nekad je u pitanju gruba šala itd. Motiva ima mnogo.

To saznanje  nam pomaže  da shvatimo u kom bi pravcu  mogli da delujemo i da pomognemo detetu da razume šta bi trebalo da  ispravi i kako da popravi štetu koju je napravilo, da razmisli zbog čega je tako postupilo, da mu pomognemo da nađe način kako da konstruktivno reaguje i kako da kontroliše svoj bes (ima mnogo tehnika kontrole besa, a neke možete pronaći i na internetu).

Korisno je da zajedno sa detetom otkrijemo aktivnosti koje ga interesuju (sport, gluma, ples, folklor, slikanje, volontiranje u humanitarnim akcijama i drugo) i koje bi mu pomogle da se ostvari, iskaže i nađe svoje mesto u vršnjačkoj grupi na konstruktivan način i u skladu sa pozitivnim vrednostima tolerancije i prijateljstva.

 

Biljana Lajović, psiholog

Pročitajte