Da je život igra, pravila bi bila laka

Pre malo više od godinu dana ceo svet je stao. Pandemija koronavirusa promenila je u trenu sve naše planove i naterala nas da se zamislimo: u kakvom svetu živimo, kakvu budućnost gradimo, šta za sobom ostavljamo? Suočen sa nepoznatim neprijateljem, svako od nas sebi je postavljao isto pitanje u tim danima koje smo provodili kod kuće, dok se svet borio sa globalnom zdravstvenom katastrofom.

U situaciji kada se život okrenuo naglavačke, neki od nas su na teži način shvatili šta znači neizvesnost novog jutra. Jesmo li mogli nekako da se osiguramo od događaja koji menjaju životni tok? Kako da sprečimo da našoj porodici ostanu dugovi, neotplaćene rate kredita, i kako da se započeto školovanje nastavi? Šta da uradimo da zaštitimo život, uprkos neželjenim događajima?

Osiguranje života jedna je od tih odluka koje nam pomažu da budemo odgovorni i ništa ne prepuštamo slučaju. Koliko god nam život donosio lepe trenutke, situacija u kojoj se ceo svet našao pokazala je da moramo biti spremni i za one manje prijatne događaje. Riziko-životno osiguranje, kao vid osiguranja života za slučaj smrti, štiti nas od svih onih trenutaka kada život postane nepredvidiv i donese tragične događaje.

Kada odlučite da svoj život osigurate, važno je da imate pouzdanog partnera. Pandemija kovida 19 pokazala je šta znači sigurnost i oslonac u teškim vremenima, a Kompanija „Dunav osiguranje“ zašto je lider na tržištu osiguranja. Od samog početka širenja virusa, briga o klijentima nam je na prvom mestu, što je i dokazano kroz nepromenjene uslove osiguravajućeg pokrića životnog osiguranja i za smrtni slučaj koji je posledica pandemije.

„Kompanije Dunav je jedna od retkih osiguravajućih kuća koja za vreme pandemije nije menjala uslove koji se odnose na procenu rizika prilikom ugovaranja osiguranja života, niti je uvodila dodatne korekcije u pogledu zdravstvenog stanja osiguranika koji su preležali kovid. Za sve postojeće polise, kao i za nove ugovore o osiguranju života, na snazi su uslovi koji pružaju osiguravajuće pokriće za slučaj smrti i ukoliko je uzrokovana epidemijom ili pandemijom. Time Kompanija „Dunav osiguranje“ opravdava poverenje i spremnost da svoje osiguranike zaštiti i u najtežim vremenima, što i jeste smisao i svrha životnog osiguranja“, istakla je Nikoleta Šubert, direktor Direkcije za prodaju životnih osiguranja najveće nacionalne osiguravajuće kompanije.

Pored osiguranja života, Kompanija „Dunav osiguranje“ je omogućila svojim klijentima i ugovaranje dopunskog pokrića putnog zdravstvenog osiguranja za slučaj obolevanja od kovida 19, dok su u polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključene dijagnostičke procedure za otkrivanje koronavirusa.

Kako je vreme pandemije pokazalo da život nema alternativu, dobro je imati rezervni plan. Imperativ trenutka postala je briga za očuvanje zdravlja, a želja da zaštitimo naše najmilije – svakodnevni izazov. Umetnost prilagođavanja postala je naša ‘nova normalnost’, u kojoj je jedna stvar ostala nepromenjena – odgovornost zajednice i briga o društvu u kojem živimo.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na adresi www.dunav.com i besplatnim pozivanjem Kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286.

Pročitajte