DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Kompanija „Dunav osiguranje“ ima u vidu potrebe tržišta i izlazi u susret građanima različitih interesovanja i potreba. Upravo iz tog razloga naši stručni timovi kreirali su više proizvoda iz domena dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, i to:

Radi stalnog unapređenja usluga mi proširujemo i uvećavamo svoj portfelj. Naši poslovni ciljevi usmereni su na prilagođavanje ponude zahtevima naših potencijalnih osiguranika.