Studenti Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan u Beogradu posetili su štand Kompanije „Dunav osiguranje“ u pratnji profesora.

Tom prilikom studenti su se upoznali sa uslugama i aktuelnom ponudom Kompanije iz domena osiguranja motornih vozila, kao i samim tokom prodaje polisa. Kultura osiguranja je važna u svim segmentima poslovanja i života, pa je ovaj edukativni koncept veoma dragocen i koristan budućim liderima i menadžerima.

Predstavljen je i tok kreiranja tima zaduženog za realizaciju sajamskog nastupa Kompanije i sa aspekta prodaje i sa aspekta marketinga. Istaknuta je važnost međusektorske saradnje u okviru Kompanije, kao i značaj efektnog kreativnog prezentovanja Kompanije kroz dobro osmišljen korporativni i prodajni nastup „Dunav osiguranja“ na 54. Međunarodnom salonu automobila.