Šta smo naučili o koronavirusu posle šest meseci?

Prvi slučaj Covida 19 zabeležen je u decembru u Vuhanu. Znamo da se virus brzo širio i do sada je pogodio više od 200 zemalja. Obolelo je preko deset miliona ljudi, a preminulo preko 500 hiljada. Puno smo naučili o virusu, u smislu njegove strukture, ponašanja, načina prenošenja i kako se možemo boriti i zaštititi od infekcije. Uspostavljeni su farmakološki protokoli koji vode izlečenju, dok se ciljana terapija i dalje ispituje, s obzirom da pronalazak novih lekova i vakcina predstavlja dugotrajan i zahtevan proces. Najvažnije od svega je da smo, još jednom, shvatili da je zdravlje najveće bogatstvo, koga postajemo svesni tek kada je narušeno ili kada ga izgubimo.

U borbi protiv Covida 19 prevencija je i dalje najvažnija: od striktnog poštovanja epidemioloških mera sprečavanja širenja infekcije, preko održavanja zdravog imuniteta, do očuvanja mentalnog zdravlja. Prevencija i dobra kontrola hroničnih bolesti, poput dijabetesa, hipertenzije, gojaznosti i plućnih bolesti, su izuzetno značajni, jer upravo osobe sa ovim oboljenjima mogu razviti težu i komplikovaniju kliničku sliku Covida 19. Jedan od optimalnih načina prevencije i brige o našem zdravlju predstavlja i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Redovni sistematski pregledi, uz ciljani skrining, pravovremenu dijagnostiku i terapiju bolesti, omogućavaju najviši nivo zdravstvene zaštite za svakog pojedinca ali i za društvo u celini. U pogledu kolektivnog zdravstvenog osiguranja, društvena odgovornost kompanija prema sopstvenom i zdravlju svog tima, garancija su uspešnog i zdravog poslovanja.

Doc. Univ. dr sci. med. Janko Samardžić 

specijalista kliničke farmakologije    

Pročitajte