„Dunav“ osigurava više od 300.000 penzionera u Srbiji

Prijateljstvo kao zaštitni znak dugogodišnje saradnje

 

Svoje višedecenijsko liderstvo na srpskom tržištu osiguranja Kompanija „Dunav osiguranje“ potvrđuje, pored ostalog, i posvećenom brigom o svim kategorijama stanovništva, te brojnim uslugama koje su prilagođene različitosti njihovih potreba. Stoga nije slučajno što su joj poverenje dali brojni penzioneri i njihove organizacije, među kojima se po brojnosti svakako izdvaja Savez invalida rada Vojvodine.

Susret Bojana Raičevića, člana Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, sa Stanom Svilarov, predsednicom, i Stevanom Radišićem, potpredsednikom Saveza invalida rada Vojvodine i predsednikom opštinske organizacije invalida rada grada Zrenjanina, upriličen 5. februara ispred Gradske kuće u Novom Sadu, bio je prilika da se podele utisci o sada već šesnaestogodišnjoj saradnji naše kuće sa tim savezom, kao i o značaju osiguranja za svakog pojedinca, a pogotovo za penzionere i invalide rada.

‒ „Dunav osiguranje“ sarađuje s najvećim savezima i sa čak 198 udruženja penzionera širom Srbije, koji promovišu i ugovaraju kolektivno osiguranje za starije sugrađane. Iz navedene saradnje proisteklo je kolektivno osiguranje oko 200.000 penzionera i članova njihovih porodica, koji uz minimalnu mesečnu naknadu stiču preko potrebnu sigurnost u slučaju nezgode, a porodica finansijsku podršku u najtežim trenucima ‒ rekao je Bojan Raičević.

Da se Kompanija na tome nije zaustavila, Raičević ilustruje drugim uslugama koje su na raspolaganju starijim sugrađanima.

‒ Idući u korak sa zahtevima tržišta i prepoznajući potrebe ljudi koji po odlasku u penziju životne aktivnosti najčešće nastavljaju nesmanjenim tempom, osim kolektivnih polisa „Dunav“ im je omogućio zaključenje individualnih polisa životnog osiguranja, a onima koji su kreditno zaduženi kod poslovnih banaka pruža kolektivno osiguranje čije polise ugovaraju i premije plaćaju banke. Svim tim polisama Kompanija „Dunav“ osigurala je više od 300.000 penzionera i članova njihovih porodica u Srbiji. A u uslovima kada je počeo da hara koronavirus, imajući u vidu ozbiljnost njegovih posledica po stariju populaciju, Kompanija je omogućila fleksibilnost u plaćanju premije osiguranja i brzo rešavanje odštetnih zahteva ‒ napomenuo je Raičević.

Kompanija „Dunav“ materijalno podržava penzionere, kao i njihova udruženja i saveze.

‒ Pomažemo najugroženije porodice, održavanje brojnih manifestacija, olimpijade za starije, kao i umetničke kolonije, promocije knjiga i razne edukativne radionice u njihovoj organizaciji ‒ naveo je Raičević.

Prednost osiguranja kod jedine nacionalne osiguravajuće kuće prepoznao je i Savez invalida rada Vojvodine, najveća organizacija osoba sa invaliditetom na toj teritoriji, koju čine 34 opštinske organizacije, a broji čak 15.000 članova.

‒ Imajući u vidu bolesti zbog kojih smo se penzionisali, ali i naše godine života, svesni smo da je nemoguće pronaći osiguravajuću kuću koja bi prihvatila da snosi rizik individualnog osiguranja osoba koje su poput nas ‒ invalida rada ‒ suočene s teretom koji nam je život doneo. Prednost kolektivnog osiguranja u tome je što se zaključuje s neodređenim rokom trajanja i praktično važi sve dok ste živi. Ukoliko vam se dogodi nezgoda, pad, prelom kostiju ili neka druga povreda, „Dunav“ isplaćuje naknadu iz osiguranja, a polisa vas pokriva i ubuduće, tj. ugovor o osiguranju isplatom nadoknade ne prestaje već nastavlja da teče ‒ objasnila je Stana Svilarov zašto je važno biti obezbeđen polisom kolektivnog osiguranja.

Ni na ažurnost u obradi odštetnih zahteva i isplatu naknada iz osiguranja gospođa Svilarov i gospodin Radišić nemaju nikakvih primedbi. Štaviše, ne nedostaju im reči hvale za zaposlene u „Dunavu“.

‒ U slučaju štetnog događaja, ako je potrebna dokumentacija valjana, ako referent osiguranja u Kompaniji ima sve relevantne podatke, nadoknada se isplaćuje u najkraćem roku. A i ako nešto nedostaje, iz „Dunava“ nas odmah kontaktiraju kako osiguranik ne bi čekao na isplatu. Uzajamno razumevanje i korektan, čak prijateljski odnos zaštitni su znak naše saradnje.

A u prilog „dunavskoj“ polisi, po mišljenju gospođe Svilarov, svakako ide višegodišnja saradnja puna razumevanja, besprekorna ažurnost u isplati naknade štete i podrška Savezu u vidu donacija koja nikada nije izostala.

 

Ekspanzija životnog osiguranja Kompanije „Dunav“

 

Životno osiguranje Kompanije „Dunav“ poslednjih godina je u ekspanziji u odnosu na rast tržišta. U 2020. godini, rast životnog osiguranja „Dunava“ iznosio je 13,25%, dok je tržišni rast bio 4,38%. U riziko-osiguranjima taj rast je bio i daleko veći ‒ čak 22%, dok je tržišni rast bio gotovo upola manji ‒ 12,25%.

Pročitajte