Град, поплава, олуја, пролећни мраз код усева и плодова, као и болест и несрећни случај, који за последицу имају угинуће, принудно клање или принудно убијање животиња, представљају огроман, често ненадокнадив губитак. Закључите неко од осигурања пољопривреде из наше понуде и обезбедите додатну сигурност за своју пољопривредну производњу.

Осигурање усева и плодова

Будите безбрижни од сетве до жетве

Код усева и плодова, штете су готово редовна појава. Осигурањем усева и плодова, чак и у случају тоталних штета, обезбеђујете могућност да обновите производњу наредне године и да своју егзистенцију не доведете у питање.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Осигурање животиња

Обезбедите несметан и безбрижан узгој животиња

У осигурању животиња постоји стална опасност од настанка штета које могу пореметити производњу и довести до неочекиваних губитака. Наш циљ је да вам омогућимо несметан и безбрижан узгој животиња, како бисте евентуалне губитке у производњи свели на најмању могућу меру.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ