Време је за животни план!
Живот нас свакодневно суочава с бројним изазовима. На неке смо спремни да одговоримо, а за неке нам је неопходна помоћ. Наше услуге пружају одговор на бројне недоумице, а будућност чине сигурнијом и мање неизвесном.

Мој живот и Мој живот +

Ово су услуге из групе мешовитих осигурања за једно лице и представљају најтраженији облик осигурања живота. Оне покривају ризик од смрти, али и случај доживљења истека осигурања.

У зависности од својих потреба, можете уговорити:

  • Једнаку осигурану суму за случај смрти и случај доживљења истека осигурања (МОЈ ЖИВОТ)
  • Двоструко већу осигурану суму за случај смрти од осигуране суме за доживлјење истека осигурања (МОЈ ЖИВОТ +)
  • Поред основног осигурања, постоји и могућност закључења и заштите од допунских ризика – осигурање од последица незгоде

Заједно и Заједно +

Узајамно мешовито осигурање живота јесте осигурање два лица за случај смрти и доживљења истека осигурања. По истеку осигурања, уговорена осигурана сума по овој полиси исплаћује се у једнаким деловима сваком осигуранику, а у случају смрти једне осигуране особе, осигурана сума за случај смрти припада другој осигураној особи. У случају смрти оба осигураника у исто време, осигурана сума се исплаћује кориснику, односно корисницима наведеним у полиси, односно законским наследницима уговарача осигурања уколико корисник није одређен.

У зависности од својих потреба, можете уговорити:

  • једнаку осигурану суму за случај смрти и за случај доживљења истека осигурања (ЗАЈЕДНО)
  • двоструко вишу осигурану суму за случај смрти од осигуране суме за доживлјење истека осигурања (ЗАЈЕДНО +)
    Поред основног осигурања, постоји и могућност закључења заштите од допунских ризика – осигурање од последица незгоде

Наше дете

Ова полиса пружа вам загарантовану сигурност да ће искључиво детету бити исплаћена унапред дефинисана сума новца, онда када ви сматрате да ће му бити најпотребнија. Намењено је како родитељима тако и бакама, декама, рођацима који желе да дају допринос остваривању циљева детета.
Најбољи начин да детету подарите радост живота јесте да му будете сигуран ослонац за будућност!
Поред основног осигурања, постоји могућност закључења и заштите од допунских ризика – осигурање од последица незгоде.

Штедња – Екстра план и Екстра план +

Осигурање је намењено особама које су превасходно заинтересоване за штедну компоненту, онима што желе да штеде и себи обезбеде финансијски лагоднију будућност, као и особама које због здравственог стања не би могле да закључе друге услуге животних осигурања.

Ова услуга се може закључити на два начина:

  • Осигурање живота за случај доживлјења истека осигурања, са повратом уплаћене премије у случају смрти осигураника у току трајања осигурања (Екстра План +)
  • Осигурање живота за случај доживлјења истека осигурања, без поврата уплаћене премије у случају смрти осигураника у току трајања осигурања (Екстра План)

Будући да је ово осигурање штедног карактера, као додатну заштиту могуће је уговорити и допунска осигурања која вам пружају потпуну заштиту и сигурност ваше породице у случају немилих догађаја – осигурање од последица незгоде.

Важна питања

Ко може да се осигура?

Могу се осигурати особе од навршених 15 до навршених 70 година живота, при чему истек осигурања не може бити после календарске године у којој осигураник навршава 75 година старости. Код осигурања НАШЕ ДЕТЕ могу се осигурати особе од навршених 15 до навршених 65 година живота. Код осигурања ЕКСТРА ПЛАН могу се осигурати сва лица, без обзира на здравствено стање, од рођења до навршене 81 године живота, при чему истек осигурања не може бити после календарске године у којој осигураник навршава 85 година старости.

На који период се заклјучује?

Може се заклјучити на период од 5 до 25 година. Код осигурања НАШЕ ДЕТЕ период је од 5 до 25 година, с тим да је обавеза осигуравача унапред утврђена уговором о осигурању, без обзира на то када наступи осигурани случај. Код осигурања ЕКСТРА ПЛАН трајање осигурања зависи од уговорене динамике плаћања премије: 4 до 25 година за једнократно плаћање премије или 8 до 25 година за годишње плаћање премије.

Плаћање премије?

Висину премије одређујете сами, у складу са својим финансијским могућностима и будућим плановима. Премију можете да плаћате сходно својим потребама – у месечним, кварталним, полугодишњим и годишњим ратама или једнократно. Код осигурања ЕКСТРА ПЛАН премија се плаћа годишње или једнократно у динарима или у еврима, а минималан износ годишње премије је 200 евра.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурање личне имовине

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Добровољно здравствено осигурање

Брига о здрављу постала је један од најважнијих изазова с којима живимо. Закључите полису добровољног здравственог осигурања и обезбедите себи или својим запосленима брзу медицинску заштиту.

Каско осигурање

Заштитите своје возило, ослушните шапат мотора и крените!
Уколико желите да се заштитите у случају материјалне штете на свом возилу, у земљи и иностранству, ту је каско осигурање. Не дозволите да вас било шта изненади.