Иницирајте процес регулисања одштетног захтева, једноставно и брзо, попуњавањем онлајн обавештења о насталој штети, након чега ће Вас контактирати стручно лице Компаније „Дунав осигурање“ и дати инструкције за даље поступање.

Процена штете

Искусни тим наших проценитеља штета ће на професионалан начин проценити реалну штету и понудити савете како да на најбржи начин санирате последице.

Сервисни центри

У могућности смо да вам у најкраћем року обезбедимо санацију штете настале на возилу или другој покретној и непокретној имовини.

Накнада штете

Желите да самостално санирате насталу штету? У најкраћем року ћемо исплатити износ уговорене накнаде штете директно на ваш текући рачун.

Обрасци за пријаву штете