Извршни одбор

Ивана Соковић

Ивана Соковић

Председник Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Ивана Соковић рођена је 1982. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу.
Диплому основних и мастер студија стекла је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. По завршетку основних студија, радно искуство градила је у Компанији „Дунав осигурање“ од 2006. године. До 2010. године, када постаје шеф Одељења за осигурање путем дистрибутивних канала продаје, била је преузимач ризика. У 2014. преузима функцију заменика директора Главне филијале за осигурање грађана у Београду, затим директора Главне филијале за осигурање Београд 2, а од августа 2017. године долази на место директора Дирекције за продају неживотних осигурања. На функцију члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ изабрана је децембра 2018, а на место председника Извршног одбора 12. јуна 2020. године.
Говори шпански, енглески и француски језик. Закључком Владе Републике Србије, у фебруару 2016. године именована је за председника Скупштине Државне лутрије Србије. Функцију председника Управног одбора Удружења осигуравача Србије преузима октобра 2020. године.

Милош Милановић

Бојан Раичевић

Мило Марковић

Милош Милановић

Члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Милош Милановић рођен је 1976. године у Новом Пазару.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, где је положио и правосудни испит. У Компанији „Дунав осигурање“, од 2006. до 2007, ради на пословима евиденције и регресног потраживања, а потом је до маја 2013. био ликвидатор штета и у Сектору за накнаду штета с елементом иностраности. У Сектору за накнаду штета из обавезних осигурања у саобраћају, каско осигурања и осигурања помоћи на путу, био је виши специјалиста до марта 2014, када је, у истом сектору, поставлјен за супервизора. У септембру 2014. изабран је за директора Дирекције за накнаду штета. Одлуком Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ именован је за члана Извршног одбора и на ту дужност ступио је 26. септембра 2019. године.
Милановић је аутор и коаутор бројних стручних радова из области осигурања. Учествовао је и у раду Комисије за штете при Удружењу осигуравача Србије, као и у иницијативи и раду на доношењу предлога за измену закона из области обавезних осигурања у саобраћају.
Ожењен је и отац је троје деце.

Бојан Раичевић

Члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Рођен је 26. августа 1984. године у Београду, где је похађао основну и средњу школу.
Дипломске студије из области примењеног менаџмента, економије и бизниса завршио је 2007. године, док је звање мастера из области менаџмента и бизниса стекао 2014. године. На почетку своје пословне каријере од 2008. до 2010. радио је у „Нафтној индустрији Србије“, где је градио прва пословна искуства из домена продаје, бизниса и маркетинга. Од 2010. године запослен је у Компанији „Дунав осигурање“, на пословима из области животног осигурања, где је стекао завидно искуство и остварио запажене пословне резултате. На место директора Главне филијале осигурања у Дирекцији за продају животних осигурања Компаније „Дунав“ именован је 2018. године. На функцију члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ изабран је јуна 2020. године.
Члан је Надзорног одбора „Дунав аута“ д. о. о.
Говори енглески језик, служи се немачким. Отац је троје деце.

Мило Марковић

Члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Мило Марковић рођен је 1984. године у Београду. Основне студије на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Финансије, банкарство и осигурање, завршио је 2008. године, а мастер студије, на смеру Квантитативна анализа на истом факултету, 2012. године. Добитник је многих награда и стипендија за изузетан успех током школовања.
Радно искуство почео је да гради у Компанији „Дунав осигурање“ 2008. на радном месту актуара, а крајем 2015. именован је за директора Сектора за актуарство. Почев од 2013. године обављао је послове главног актуара Удружења осигуравача Србије, односно једно време и директора Бироа зелене карте. Тренутно координира рад Комисије за актуарство и Комисије за управљање ризицима Удружења осигуравача Србије и налази се на позицији саветника за финансијска питања у Удружењу осигуравача Србије.
За члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ именован је у мају 2022. године.
Лиценцу овлашћеног актуара стекао је 2012. године.
Члан је Комисије за полагање стручног испита за лиценцу овлашћеног актуара Народне банке Србије.
Говори енглески а служи се и француским језиком.
Ожењен је и отац двоје деце.

Функције

Ивана Комненовић, директор Функције за људске ресурсе
Небојша Величковић, директор Информатичке функције
Андрија Павловић, директор Финансијске функције
Александар Станишић, директор Функције за правне послове
Никола Лазић, директор Функције за логистику
Зорица Кнежевић, директор Функције за актуарство и управљање ризицима солвентности
Горан Говедарица, директор Функције за интерну ревизију, интерне контроле и контролу усклађености пословања
Маја Марковић, директор Центра за корпоративни маркетинг и бригу о клијентима

Дирекције

Наташа Башић, директор Дирекције за осигурање
Мирослав Говедарица, директор Дирекције за продају неживотних осигурања
Милорад Радић, директор Дирекције за накнаду штета
Николета Шуберт, директор Дирекције за продају животних осигурања
Бојан Миладиновић, директор Дирекције за процену и преузимање ризика

Татјана Вукић

председник Надзорног одбора

Татјана Вукић рођена је 1983. године. Високо образовање и диплому мастер студија стекла је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. Професионално искуство почела је да гради 2006. године у „Финдоместиk банци“ а. д. Београд, где је радила на позицији менаџера за кључне корпоративне клијенте, те директора за кеш менаџмент и развој пословања банке. Од 2011. године, када је групација БНП „Парибас“ преузела „Финдоместик банку“ а. д, Татјана Вукић је, у складу са стандардима те групације која се сматра једном од најсигурнијих и највећих банкарских групација у свету, поставила комплетну кеш менаџмент структуру, производе групе прилагодила потребама клијената, као и локалној регулативи. Као председник „Финдоместик банке“ а. д. Београд активно је учествовала у пројекту аквизиције ове банке од стране „Директне банке“ а. д. Крагујевац. Годину дана након успешне интеграције ове две банке била је у тиму за интеграцију „Директне банке“ а.д. Крагујевац са „Пиреус банком“ а.д. Београд. Од августа 2014. до марта 2016. године била је члан Управног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, као представник Владе Републике Србије. Од марта 2016. године председник је Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а. д. о. Београд.

Мр Синиша Јовановић

члан Надзорног одбора

Синиша Јовановић рођен је 28. октобра 1957. године у Великом Боњинцу у општини Бабушница. Диплому Машинског факултета Универзитета у Нишу стекао је 1982. године, а титулу магистра техничких наука у области машинства 1999. године на Машинском факултету Универзитета у Београду. Након завршених студија најпре је био професор у Електромашинској школи у Крушевцу, да би 1984. прешао у „Дунав осигурање“, у Главну филијалу осигурања у Крушевцу, где је, почев од приправничког стажа, стицао искуство у процени и ликвидацији штета. Био је виши референт за процену и ликвидацију штета, руководилац Одељења, па потом шеф Службе за процену и ликвидацију штета до 2001. године, када је изабран за заменика директора. Затим је од 1. јанура 2002. године био на месту директора крушевачке Главне филијале. За директора Региона продаје неживотних осигурања Запад именован је 2007, а 2008. године за директора Региона продаје неживотних осигурања Југ. На место саветника у Главној филијали „Дунав осигурања“ у Крушевцу постављен је 2013, а на позицију директора Центра за накнаду штета Региона Југ наше компаније у том граду у марту 2014. године. Упоредо с радом у осигуравајућој бранши, остао је активан и у просветној струци као асистент а потом и предавач на Вишој хемијско-технолошкој школи за индустријски менаџмент у Крушевцу. Од 2002. године, у два мандата био је председник Одбора за банкарство и осигурање Регионалне привредне коморе Расинског привредног округа, потпредседник крушевачког фудбалског клуба „Напредак“, члан Скупштине ИМК „14. октобар“, члан Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ и члан Управног одбора предузећа „Дунав ауто“.

Милош Матовић

члан Надзорног одбора

Милош Матовић рођен је 1978. године у Београду. Дипломирао је економију на Француско-америчком факултету за менаџмент, са звањем дипломирани менаџер интернационалног бизниса (BBА finаncе IFAM, Париз, Француска Република). Завидно искуство финансијског руководиоца почео је да гради у компанији „Siemens IT Solutions and Services“ (након аквизиције 2011. фирма носи назив „Аtоs Srbiја“ и глобални је лидер у области дигиталне трансформације са око 120.000 запослених у 73 земље). У компанији„Аtоs Srbiја“ био је финансијски руководилац МС сектора у Србији од 2006, а МС сектора у СЕЕ (за подручје Србије, Хрватске, Румуније, Бугарске и Мађарске) од 2013. године. У периоду од 2012. до 2016. био је одговоран и за ликвидност фирме као treasury manager. Од јуна 2016. прелази у „Asseco Srbija i Crna Gora“, компанију која је лидер у области ИТ решења за банке, телекомуникационе компаније, јавни сектор, осигурање, производњу и здравствену заштиту, где је као финансијски директор надлежан за управљање финансијским средствима у оквиру предузећа. Матовић је и члан Управног одбора „Asseco Srbija“.

Светислав Трифуновић

члан Надзорног одбора

Светислав Трифуновић рођен је 1948. године у Доњем Добрићу код Лознице. Звање дипломираног економисте стекао је на Економском факултету Универзитета у Београду. Каријеру у области финансијско-рачуноводствених послова почео је да гради 1969. године у Служби друштвеног књиговодства у Београду, где остаје до 1973. године, када прелази на место шефа буџета у Општини Крупањ. Од 1974. до 1976. године био је шеф рачуноводства у Општини Раковица, а од 1976. до 1981. помоћник начелника за финансије у Општини Врачар. У наредном, безмало десетогодишњем периоду, до 1991. био је финансијски директор и помоћник генералног секретара Привредне коморе Југославије. Потом, од 1991. до 2010. године, ради у Војном сервису Народне банке Југославије, који прераста у „ЈУ Гарант банку“, а затим у „Српску банку“, где је био директор Службе рачуноводства, директор Сектора за послове са становништвом, помоћник генералног директора, саветник Извршног одбора, а од 2006. до 2010. и члан Извршног одбора те банке. Био је председник Управног одбора „Комерцијалне банке“ у Београду, члан Управног одбора Националне штедионице у Београду, члан Надзорног одбора Београдског водовода и канализације, те члан Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“. Влада Републике Србије именовала га је за председника Надзорног одбора тог јавног предузећа 2017. године. Светислав Трифуновић био је предавач на великом броју семинара у вези с израдом периодичних и завршних рачуна, примене контног плана и законских прописа из области финансија. Аутор је бројних стручних радова на финансијске теме.

Милена Марковић

члан Надзорног одбора

Милена Марковић рођена је 27. марта 1980. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Београдског универзитета, на привредном смеру. Завидно искуство у области банкарства, економије, маркетинга и организације стицала је радећи у банкарском сектору ‒најпре у „Агробанци“ а.д. Београд, а након тога у Банци „Поштанска штедионица“ а. д. Београд. У „Агробанци“, почиње да ради 2006. године, а већ наредне, 2007. године, на позицији заменика руководиоца Експозитуре Београд 1, Филијале Београд у Сремској улици, почела је да се кали за место руководиоца те експозитуре, на које је постављена 2009. године. У Банку „Поштанска штедионица“ прелази у новембру 2012. године. До марта 2014. била је вршилац дужности шефа Експозитуре Београд 24 у Земуну. С те позиције прелази на место самосталног стручног сарадника у Служби за послове подршке раду органа и одбора Банке при Кабинету председника Извршног одбора „Поштанске штедионице“. Од 1. јануара до 30. новембра 2018, на месту помоћника директора Сектора за развој производа Банке, ангажовала се на увођењу нових производа и услуга Банке, развоју и унапређењу постојећих производа, ширењу пословних активности, унапређењу процеса рада и обављала све друге послове у надлежности Сектора, у време када је та организациона јединица функционисала без директора. Од 1. децембра 2018. она је и званично директор Сектора за развој производа Банке. Континуираним усавршавањем путем професионалних обука стекла је додатна знања и савладала вештине драгоцене у раду, а својом креативношћу, одговорношћу и посвећеношћу остварењу постављених циљева унапредила је један значајан сегмент пословања Банке „Поштанска штедионица“.

Сарита Олевић

члан Надзорног одбора

Рођена 1. септембра 1971. године у Беранама, стекла је титулу мастера правних наука на Правном факултету Универзитета у Београду, на трговинско-правном модулу. Запослена је на месту вишег саветника у Функцији за правне послове Компаније, а Одлуком Извршног одбора задужена је и за обављање послова заменика лица за заштиту података о личности (Data Protection Officer). Од 2016. поседује дозволу за посредовање и уписана је у Регистар посредника за решавање спорова при Министарству правде, те се у Компанији налази на листи интерних медијатора. Председница је Синдикалне подружнице Генералне дирекције од 2014. године, а исте године Синдикат Компаније делегирао ју је за учешће у дисциплинским поступцима утврђивања непоштовања радне дисциплине запослених. Ангажована је и као посредник (медијатор) у Центру за мирно решавање спорова при Општини Вождовац, где учествује у мирном решавању спорова из различитих области. У периоду од 2017. до 2020. године била је представник друштвеног капитала у Скупштини Компаније, на предлог репрезентативног синдиката. Априла 2020. године именована је за члана Надзорног одбора Компаније. Члан је Удружења за право осигурања Србије од 2012, док је за члана Надзорног одбора тог удружења именована 2017. године. Поред високостручних и одговорних послова које обавља у Компанији, бави се и научним радом, те је објавила већи број научноистраживачких радова на следеће теме: Правни аспекти корпоративног управљања у осигурању, Модалитети уговора у осигурању, Заштита корисника финансијских услуга у осигурању код уговора на даљину и Поверавање послова трећим лицима у осигурању.

Милица Милићевић

члан Надзорног одбора

Милица Милићевић рођена је 13. маја 1988. године у Сокобањи. У Београду је завршила Основну школу „Милош Црњански“ и Тринаесту београдску гимназију друштвеног смера. Академско звање дипломираног правника стекла је 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду, на правосудно-управном смеру. На истом факултету, од 2012. до 2013. године похађала је мастер студије и одбранила мастер рад на правно-историјском модулу, романистичком подмодулу. У Компанији „Дунав осигурање“ запослена је од 2013. године. Након приправничког стажа, распоређена је на послове преузимача ризика у Одељењу интерне продаје у Главној филијали осигурања моторних возила, а од 2016. до 2017. године ради као преузимач ризика у Одељењу за корпоративне клијенте исте филијале. Место шефа екстерне продаје у ГФО моторних возила, задуженог за сарадњу с лизинг кућама, преузима 2017. године, да би 2020. била именована на одговорну позицију директора Главне филијале осигурања Београд 2. Милица Милићевић посвећено ради на усавршавању својих стручних знања, као и страних језика. Од априла 2020. члан је Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“.

Јелена Танасковић

члан Надзорног одбора

Рођена је 9. августа 1976. године у Београду. Стекла је звање дипломираног економисте ‒ извршно управлјање. Има положен државни стручни испит. Од 2002. до 2005. године обавлјала је послове финансијског контролора у привредном сектору, а од 2005. радила је у банкарском сектору на пословима факторинга, и то на позицијама аналитичара у ризицима, риск-менаџера, финансијског директора, заменика директора. Након успешних обука из области факторинга, 2010. године именована је за генералног директора фирме за послове факторинга унутар НЛБ групе, где је са својим тимом поставила основе за далји развој факторинга у Србији, у првом предузећу у землји које је основано за послове из ове области. На пословима помоћника градског секретара за образовање и дечју заштиту у области финансија била је ангажована од 2015. до 2017. године, када прелази на позицију секретара Секретаријата за финансије Градске управе Града Београда. Од јуна 2018. године обавлја послове државног секретара Министарства финансија и координира рад Сектора макроекономских и фискалних анализа и пројекција, Сектора за буџет, Сектора за финансијски систем, Сектора за фискалне ризике и Сектора за буџетску инспекцију, Управе за трезор, Управе за јавни дуг и Пореске управе. Ради и послове који се односе на макроекономску и фискалну анализу, спровођење мера економске политике, девизни систем и кредитне односе с иностранством, финансијске односе с иностранством и међународним финансијским организацијама, те на припрему, заклјучивање и примену међународних уговора.У јулу 2020. године именована је за члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“, а у новембру исте године за државног секретара у Министарству заштите животне средине Владе Републике Србије. Одлуком Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ донетом 23. фебруара именована је за члана Надзорног одбора те куће. Удата је и мајка двоје деце, Маше и Луке.