Imajući u vidu da neželjeni događaji ne biraju ni vreme ni mesto, a ujedno poštujući odluke Vlade Republike Srbije donete u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, Kompanija „Dunav osiguranje“ privremeno je zatvorila službe za prijavu šteta i omogućila svojim klijentima da odštetne zahteve podnesu poštom.

Adrese svih nadležnih službi za prijavu odštetnih zahteva i neophodne obrasce za prijavu štete, u zavisnosti od vrste osiguranja, možete naći na zvaničnoj internet stranici Kompanije „Dunav osiguranje“ www.dunav.com.

Uz zahtev za naknadu štete s pratećom dokumentacijom neophodnom za zakazivanje izviđaja i procene štete, nadležnoj službi za naknadu štete treba dostaviti i kontakt podatke putem kojih će vas ovlašćena lica Kompanije obavestiti o svim potrebnim koracima koji se preduzimaju radi rešavanja vašeg odštetnog zahteva.

Ukoliko se dogodi šteta koja zahteva hitnu sanaciju, možete angažovati stručno lice ili službu za procenu štete, kao i za otklanjanje posledica štetnog događaja. Nakon procene ili sanacije takve štete, svu dokumentaciju koja se odnosi na njenu procenu i sanaciju poput fotografija, računa, radnih naloga, zapisnika o obimu štete te izjava, potrebno je da pošaljete nadležnoj službi Kompanije za naknadu štete.

Ako otklanjanje posledica štetnog događaja nije hitno, dovoljno je da poštom pošaljete prijavu odštetnog zahteva. Čim prijava stigne nadležnoj službi za naknadu štete, ovlašćeno lice Kompanije kontaktiraće s vama radi zakazivanja izviđaja i procene štete, vodeći pritom računa o trenutno važećim ograničenjima.

Rokovi za prijavu odštetnih zahteva produženi su do normalizacije situacije u zemlji. Klijenti ne treba da brinu – svi odštetni zahtevi biće uredno obrađeni i rešeni.

Kontakt centar Kompanije dostupan je za sva pitanja i preporuke klijentima u periodu od 7:30 do 21:00 čas putem telefonskog broja 0800 386 286 ii-mejl adrese kontaktcentar@dunav.com.