Kompanija „Dunav osiguranje“ i u vreme vanrednog stanja uvedenog zbog epidemije koronavirusa strogo poštuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge propise kojima je uređena ova materija, štiteći na taj način privatnost svojih klijenata.

Prilikom obrade podataka o ličnosti, Kompanija vodi računa o tome da postoji njen pravni osnov i svrha, da se mogu obrađivati samo podaci koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno za postizanje svrhe obrade, te da su lica čiji se podaci obrađuju upoznata s tim da se obrada obavlja.

S obzirom na to da je u toku vanrednog stanja organizovan rad pojedinih službi na daljinu putem interneta, a te poslovne aktivnosti često podrazumevaju i obradu podataka o ličnosti, Kompanija preduzima sve potrebne mere za bezbednu elektronsku komunikaciju s klijentima, zaštićenu od neovlašćenih i zlonamernih sajber napada.

Sve aktivnosti koje se odnose na obradu podataka o ličnosti redovno prati lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti zaposleno u Kompaniji.