SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

iso_9001-2008Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. prva je osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja ima međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001.

Sertifikat podrazumeva da se poslovni procesi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. odvijaju u skladu sa propisanim i kontrolisanim procedurama, što zainteresovanim stranama Kompanije obezbeđuje precizno definisanu uslugu sprovedenu na najbolji način.

Sertifikat o uvedenom sistemu menadžmenta kvalitetom Kompanija je dobila 15. februara 2000. godine od Saveznog zavoda za standardizaciju. Potvrda tog prestižnog standarda verifikovana je u resertifikacionoj proveri koja se odvijala 08. i 09. decembra 2015. godine, dodelom sertifikata o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001: 2008, koji izdaje ured SGS (Société Générale de Surveillance) za Srbiju i Crnu Goru, a važi do 14. septembra 2018. godine.

Tokom prve nadzorne provere održane 06. i 07.12.2017. godine, sprovedena je i provera preko druge strane za standard ISO 10002:2016 i s obzirom na potvrđenu usaglašenost sa ovim standardom, Kompanija je dobila Potvrdu o usaglašenosti sa principima i smernicama standarda ISO 10002:2016 sa periodom važenja od godini dana, tj. do 12.12.2017. godine.

Tokom druge nadzorne provere 12. i 13. decembra 2017. godine, Kompanija je izvršila tranziciju na verziju standarda ISO 9001:2015 i dobila odgovarajući Sertifikat, a istovremeno je sprovedena provera preko druge strane za standard ISO 10002:2016 nakon koje je dobijena nova Potvrda o usaglašenosti sa principima i smernicama standarda ISO 10002:2016 sa periodom važenja od narednih godini dana.

U periodu 29.05.-07.06.2017. u Kompaniji je, od strane SGS-a, sprovedena sertifikaciona provera za standard ISO/IEC 27001:2013 – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija, nakon koje je potvrđena usaglašenost Kompanije sa zahtevima ovog standarda i Kompaniji dodeljen Sertifikat koji važi do 15.06.2020. godine.

Švajcarski SGS (Société Générale de Surveillance) najveća je svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju sistema kvaliteta. SGS je osnovan 1878. godine, a 80.000 zaposlenih u toj kompaniji radi na svih šest kontinenata u 1.650 predstavništava i laboratorija. Sertifikat o kvalitetu SGS-a poseduju „Coca Cola“, „Philips“, IBM, „Ford“, „British Airways“, DHL i mnoge druge velike svetske kompanije, a u Srbiji, osim „Dunav osiguranja“, giganti poput „Hemofarma“, „Holcima“, „Elektroprivrede Srbije“ i drugih značajnih privrednih subjekata.

Politika kvaliteta

Sertifikat ISO 9001

Sertifikat ISO 27001

Politika postupanja sa prigovorima

Potvrda ISO 10002