Kompanija „Dunav osiguranje“, brinući o zdravlju svojih klijenata i zaposlenih u vanrednim prilikama koje je nametnulo širenje opasnog koronavirusa, donela je odluku o izmeni radnog vremena šalterskih službi, službi za naknadu šteta i Kontakt centra.

Šalteri za prodaju osiguranja u Beogradu biće otvoreni svakog radnog dana od 8:30 do 16:30 časova, a u ostalim mestima u Srbiji u periodu od 8:00 do 16:00 časova.

Službe za naknadu šteta sa strankama radiće radnim danima od 10 do 14 časova, izuzev u hitnim slučajevima, kada će prijem i procenu šteta obavljati i mimo navedenog vremena.

Rad Kontakt centra Kompanije produžen je i Centar će biti dostupan za sva pitanja i preporuke klijentima radnim danima od 7:30 do 21:00 čas posredstvom telefonskog broja 0800 386 286 i i-mејl аdresе kontaktcentar@dunav.com .

Žiteljima starijim od 60 godina, Kompanija će polise osiguranja dostavljati na kućnu adresu bez ikakvih dodatnih troškova. Ukoliko je njihova polisa pred istekom ili im se ukaže potreba za zaključenjem bilo koje vrste osiguravajuće zaštite, dovoljno je da se obrate našem кontakt centru na navedeni telefonski broj.

Kompanija „Dunav osiguranje“ ‒ vaš prijatelj i u vanrednim okolnostima!