Imajući u vidu postepeno ublažavanje mera Vlade Republike Srbije uvedenih u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa, a naročito skraćivanje vremenskog raspona u kome je zabranjeno kretanje stanovništva, Kompanija „Dunav osiguranje“ donela je odluku da produži radno vreme svojih šalterskih službi. Počev od 22. aprila, prodajna mesta Kompanije za klijente će biti otvorena radnim danima od 9:00 do 14:00 časova.

Radi zaštite zdravlja korisnika naših usluga, kao i naših zaposlenih, na svim prodajnim mestima Kompanije redovno se primenjuju najviši standardi dezinfekciono-higijenskih mera, te se klijenti mogu osećati potpuno bezbedno.

Kao i do sada, klijentima je na raspolaganju i Kontakt centar Kompanije, koji je za sva njihova pitanja i neophodne preporuke dostupan u periodu od 7:30 do 21:00 čas posredstvom telefonskog broja 0800 386 286, kao i i-mejl adrese kontaktcentar@dunav.com.

Naša je preporuka da ipak,ukoliko nemate preku potrebu, ostanete kod kuće i koristite naše onlajn usluge, bilo da je reč o obnovi osiguranja, kupovini polise ili slanju obaveštenja o nastaloj šteti. Sve svoje poslove u vezi s osiguranjem završićete i onlajn – brzo i efikasno a bezbedno za svoje zdravlje.