Poštovani,

ovde možete preuzeti informaciju za prodaju nepokretnosti u Kraljevu.

Sva dodatna obaveštenja i termin za razgledanje nepokretnosti ponudjači mogu tražiti isključivo u pisanom obliku na e-mail: ljiljana.kovacevic-matic@dunav.com i dragana.krejovic@dunav.com.