PRIJAVA ŠTETE

Štetni događaj se ne može predvideti

Upravo zato imate osiguranje

Procena štete

Iskusni tim naših procenitelja šteta će na profesionalan način proceniti realnu štetu i ponuditi savete kako da na najbrži način sanirate posledice

Servisni centri

U mogućnosti smo da vam u najkraćem roku obezbedimo sanaciju štete nastale na vozilu ili drugoj pokretnoj i nepokretnoj imovini.

Naknada štete

Želite da samostalno sanirate nastalu štetu? U najkraćem roku ćemo isplatiti iznos ugovorene naknade štete direktno na vaš tekući račun.

Obrasci za prijavu štete