Potpora „Dunav osiguranja“ ciljevima DITUR-a

By 17.10.2013 28 фебруара, 2017 DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Peto međunarodno savetovanje Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR 2013) održano je 15. i 16. oktobra u beogradskom Sava Centru, u prisustvu velikog broja domaćih i inostranih gostiju i predavača. Prijatelj konferencije pod nazivom „Trendovi razvoja i primena 2013.“, prema uvreženoj tradiciji, bila je i Kompanija „Dunav osiguranje“. Dobrodošlicu u ime Kompanije prisutnima je uputila mr Evica Milenković, direktor Direkcije za zajedničke poslove u osiguranju. Među učesnicima Konferencije zapaženo predavanje izneo je Zoran Janković, Direktor Sektora za preventivni inženjering, pregled i kontrolu, predstavljajući ko-autorski rad sa koleginicom dr Anđelom Lazarević na temu ocene rizika kritične infrastrukture. Savetovanja DITUR-a predstavljaju aktuelna dostignuća iz oblasti preventive požara, vatrogasne taktike u funkciji opreme i delovanja osiguravača Srbije na kontrolu i razvoj misli o tehničkom upravljanju rizicima požara. Predavanja podržavaju svest o potrebi stvaranja i kontrole nacionalnih normi u tom domenu u odnosu na propise EU. Osnovne teme poslednjeg savetovanja ticale su se ocene kvaliteta projekta inženjera, arhitektonskih trendova, preventive zaštite od požara, zdravlja i zaštite na radu, vatrogasne taktike u funkciji raspoložive opreme itd. Tradicionalno prijateljstvo i dugogodišnja saradnja ogleda se i u učešću predstavnika Kompanije na koferencijama u organizaciji DITUR-a, kao i u povremenom korišćenju savetodavnih usluga eksperata ovog udruženja od strane najvećeg domaćeg osiguravača.