U čemu je značaj i specifičnost ovog osiguranja?
Požar, poplava, provalna krađa ili neka druga opasnost koja je obuhvaćena ovim osiguranjem može da uništi ili ozbiljno ošteti stvari vašeg domaćinstva koje ste brižljivo čuvali dugi niz godina. Kako biste na najbrži način sanirali posledice nemilog događaja i nastavili bezbrižan život bez posebnih izdvajanja za kupovinu novih stvari, predlažemo vam da stvari u svom domaćinstvu osigurate.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su:

  • predmeti u stalno nastanjenim stanovima koji su u vašem vlasništvu ili u vlasništvu članova vašeg domaćinstva
  • stvari iz stana smeštene na tavanu, u podrumu, garaži, na terasi i u šupi
  • stvari koje služe za opremanje stana, ličnu upotrebu i potrošnju, gotovina, hartije od vrednosti, umetnički predmeti, dragocenosti i zbirke (filatelističke i numizmatičke)

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i krečenje, slikanje po zidovima, tapeti i razne zidne, podne i plafonske obloge u stanu, podrumu, garaži i šupi, kao i stakla na prozorima i vratima.

Koji su rizici pokriveni?
Ovom vrstom osiguranja pruža se osiguravajuća zaštita od paketa osnovnih rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, pada letelice, manifestacije i demonstracije, poplave i bujice, izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, provalne krađe i razbojništva i odgovornosti.

Ako se posebno ugovori, osiguravajuće pokriće obuhvata i lom stakla na prozorima i vratima i zemljotres.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije zavisi od visine ugovorene sume osiguranja, obima i visine pokrića (dopunska osiguranja i osiguranja imovine i interesa veće vrednosti) i od odobrenih popusta.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na ukupnu sumu osiguranja. Sumu osiguranja definišete vi i ona bi trebalo da predstavlja što realniju vrednost osiguranih stvari domaćinstva. Suma osiguranja je maksimalni iznos za naknadu štete.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je došlo do uništenja ili nestanka stvari, naknada se utvrđuje prema vrednosti osigurane stvari, a do visine sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Ukoliko ste već imali zaključeno osiguranje stvari domaćinstva kod naše Kompanije i u prethodnom periodu niste imali šteta, ostvarili ste mogućnost za dobijanje specijalnih popusta na obračunatu premiju osiguranja.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate nešto više o osiguranju stvari domaćinstva i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na vašu ličnu imovinu, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.