Ova vrsta osiguranja se odnosi na zalihe koje se nalaze u procesu proizvodnje.

Osiguravajuća zaštita podrazumeva zaštitu od mehaničkog, biološkog, hemijskog i sličnog oštećenja zaliha u procesu proizvodnje, nastalog kao posledica oštećenja ili uništenja proizvodne opreme usled nezgode u pogonu.

Osiguranje zaliha u procesu proizvodnje se može zaključiti samo ako je prethodno ili istovremeno zaključeno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našim filijalama, ekspoziturama i poslovnicama na kontakt telefone.