Osiguranje zaliha u hladnjačama se odnosi na zalihe robe za prodaju ili preradu koje su smeštene u izgrađenim hladnjačama (komore za hlađenje, tuneli za zamrzavanje…) veletrgovačkih preduzeća, luka, industrijskih kombinata i preduzeća za proizvodnju i preradu hrane itd.

Osiguranjem su pokrivene štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili odnošenjem osiguranih zaliha usled: požara, udara groma, eksplozije, provalne krađe, zatim nepredviđenog i iznenadnog oštećenja uređaja za hlađenje koji uzrokuje promenu ili prekid režima hlađenja, kao i usled onemogućavanja održavanja ugovorene temperature i vlažnosti vazduha i kontrolisane atmosfere u hladnjači i još nekih opasnosti koje se mogu ugovoriti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našim filijalama, ekspoziturama i poslovnicama na kontakt telefone