Predmet osiguranja je u ovom slučaju bruto prihod koji se očekuje od priredbe koja se osigurava. Umesto bruto prihoda, može se osigurati iznos troškova koji će se učiniti u vezi sa osiguranom priredbom.

Šteta se nadoknađuje ako je prouzrokovana kišom, snegom, gradom ili sugradicom.

Ukoliko se bavite organizacijom sportskih, umetničkih i sličnih priredbi i imate u vidu posledice atmosferskih padavina do kojih može doći, obratite se za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.