U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?
Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koji nastupa kao posledica nekog štetnog događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem građevinskog objekta ili opreme u vašoj firmi. Brz oporavak je u ovakvim trenucima odlučujući za realizaciju poslovnih planova, a često i sam opstanak firme. Da biste to mogli da ostvarite u što kraćem roku, potrebno je da na neki način obezbedite novčana sredstva kojima ćete nadoknaditi izgubljenu dobit i troškove. Predlažemo vam, stoga, osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti kao vid zaštite koji je u savremenom poslovanju nezaobilazan.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja je:

  • poslovna dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrovane privredne delatnosti
  • troškovi poslovanja fiksnog karaktera

Koji su rizici pokriveni?
Osiguravajuće pokriće se odnosi na štete nastale usled prekida rada ili smanjenja privredne aktivnosti zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih stvari do kojih dolazi prilikom ostvarenja neke od osnovnih opasnosti, kao što su: požar i udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad letelice i manifestacije i demonstracije.
Ukoliko se posebno ugovori, osiguravajuća zaštita se pruža i od brojnih dopunskih rizika u koje spadaju: poplava i bujica, izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, klizanje tla i odronjavanje, snežna lavina, iscurenje (lekaža), samozapaljenje zaliha, izlivanje užarene tečne rastopljene mase.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koju određujete vi. Ona zavisi od očekivane godišnje dobiti i planiranih troškova, s jedne strane i, s druge strane, od dužine trajanja garantnog roka – roka u kom želite da dobijate naknadu iz osiguranja zbog prekida u radu. Suma osiguranja se može odrediti i kao zbir dinamičkih mesečnih iznosa. U svakom slučaju, ona predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije osiguranja zavisi od izloženosti riziku požara i nekih drugih opasnosti, dužine ugovorenog garantnog roka, ugovorenih predmeta osiguranja (poslovni dohodak i troškovi fiksnog karaktera), ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
U slučaju ostvarenja neke od osiguranih opasnosti, naknađuje se stvarni iznos osiguranog dohotka koji se nije mogao ostvariti za vreme dok traje prekid rada, ali najviše do pojedinačnih limita pokrića.
Takođe se naknađuje stvarni iznos osiguranih troškova ako su oni i dalje potrebni i ekonomski opravdani a ako biste ih imali i da nije nilo prekida rada, najviše do iznosa pojedinačnih limita pokrića.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Posedovanje rezervnih i drugih kapaciteta kojima se omogućava delimičan nastavak poslovnih aktivnosti, obim pokrića, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na imovinu vaše firme, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone. Napominjemo da je uslov za zaključivanje ovog osiguranja zaključeno osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti.