U čemu je značaj i specifičnost ovog osiguranja?
Upravo naslov sadrži odgovor na ovo pitanje – reč je o objektima i stvarima u objektima u kojima najčešće u toku godine niko ne boravi i koje su, stoga, dodatno izložene raznim opasnostima. Kako biste bili sigurni da ćete u svakom trenutku moći nesmetano da odete na zasluženi odmor i da vas, pritom, finansijski ne iznenadi šteta do koje može doći u vašoj vikendici, prepustite brigu „Dunav osiguranju“ ugovaranjem ovog zanimljivog osiguranja.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su:

  • nenastanjene porodične stambene zgrade (kuće za odmor i rekreaciju)
  • nenastanjeni stanovi
  • pokretne stvari u njima

Osiguranjem su obuhvaćene i stvari smeštene u podrumu, šupi, garaži, na tavanu koje po svojoj vrednosti i nameni mogu biti u tim prostorijama. Takođe su obuhvaćeni i kultivatori, kosačice i ostali sitan poljoprivredni i drugi alat i pribor, stabla voćaka u krugu dvorišta, ograda, potporni zidovi, trotoari itd.
Ako se posebno ugovori, mogu se osigurati i čamci, motori za čamce, oprema za sportove (jedrenje, ronjenje itd.), instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije i instalacije za grejanje.

Koji su rizici pokriveni?
Ovom vrstom osiguranja pruža se osiguravajuća zaštita od paketa osnovnih rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, pada letelice, poplave i bujice, izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, snežne lavine, provalne krađe, razbojništva, obične krađe, teške krađe, loma stakla i zle namere trećih lica.

Ako se posebno ugovori, osiguravajuće pokriće obuhvata i zemljotres, klizanje tla i odronjavanje i lom instalacija.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja i ona je maksimalni iznos za naknadu štete.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije zavisi od visine sume osiguranja, predmeta osiguranja, obima i širine pokrića i vrste osiguranih tehničkih uređaja.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je došlo do uništenja ili nestanka stvari, naknada se utvrđuje prema vrednosti osigurane stvari, a do ugovorene sume osiguranja, a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari, takođe do ugovorene sume osiguranja.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju nenastanjenih stanova i porodičnih kuća za odmor i rekreaciju i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na vašu ličnu imovinu, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.